Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Genau 3 kap 4

Skapad 2017-08-27 15:24 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vi repeterar perfektformen av svaga verb. Vi lär oss berätta vad vi gjort och upplevt. Baseras på kap 3 i Genau 3.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi lär oss dator-ord. Vi lär oss hur man säger att något är "mitt" och "ditt" (possessiva pronomen). Vi pratar om ackusativ. Vi lär oss perfekt av starka verb.

Innehåll

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 Undervisningen innehåller
 • Grammatikgenomgångar och övningar
 • Ordkunskap
 • Hörövningar
 • Dialoger och talövningar
 • Ordlekar och tävlingar

 

Arbetssätt

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen och läser dialoger.

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi arbetar med.

SKRIFT: Vi skriver korta texter om oss själva för att öva.

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna, samt när andra i klassrummet pratar. Vi  ser på/ lyssnar på filmer/ Youtube-klipp.

Vi använder internet-baserade övningar/ uppgifter/ material.

Bedömning/innehåll

Innehåll: Att kunna prata om sin dator och vem som äger vad

Grammatik: Perfektformen av starka verb. Possessiva pronomen i ackusativ

Extra: Der erste Computer.

Skrift: Att kunna berätta om vad man gjort.

Läsa: Texter i boken

Höra: Hörövningar samt film.

Tala: Berätta om vad du gjort i helgen.

Löpande övningar samt läxor.

Examination: Prov samt feedback på uppgifter.

Aktivt deltagande på lektionerna, både muntligt och skriftligt ingår självklart i bedömning. Du visar att du har tillgodogjort dig kursens/kapitlets innehåll.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  E 9

Matriser

M2
Tyska åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig redovisning
Du kan ännu inte prata så att en tysktalande person skulle förstå
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser
Du talar enkelt och relativ tydligt och försöker använda längre meningar
Du talar tydligt och använder längre meningar
Skriva
Du kan ännu inte skriva så att en tysktalande person skulle förstå
Du skriver med mycket korta och enkla meningar. Du skriver inte grammatiskt korrekt.
Du skriver med korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper
Du försöker bygga ut din text med lite längre meningar. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper
Läsa
Du läser delar av enkla texter. Du förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Höra
Du förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att t ex kommentera eller svara på frågor.
Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen
Strategier
Du vet inte vad du ska göra när du har glömt bort vad du ska säga eller du säger det på svenska eller engelska
Du försöker använda en strategi när du har glömt bort vad du ska säga, t ex att förklara ordet du har glömt på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och lyckas ibland
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar mig och lyckas oftast slå upp rätt ord
Du använder någon strategi för att komma på vad du ska säga. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: