👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parken - storyline NO/Te/MA

Skapad 2017-08-27 15:36 i Ängås skola F-6 Orust kommun
En planering med utgångspunkt från Ylva Lundins bok "Parken" utgiven av Capensis förlag med fokus på integrering av NO och teknik med inslag av matematik.
Grundskola 5 Bild Teknik Matematik Fysik
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med att skapa en fiktiv park som kan locka alla människor. Hur kan en sådan park se ut? Vilka människor kan tänkas komma och besöka parken? Hur gör vi så att alla känner sig välkomna?

Innehåll

Syfte med detta arbetsområde:

Så här arbetar vi:

Vi startar upp arbetsområdet med ett besök av Svea Skogsjö, vd för Svensk Turism. Hon kommer att ge dig information om projektet. Du kommer sedan att få arbeta med att skapa en karaktär som följer dig under arbetets gång. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Du kommer att få arbeta med att ta fram skisser, diskutera, ta beslut och framförallt att arbeta med olika modeller och konstruktioner. Sist kommer vi att ha en invigning där er park kommer att presenteras. 

Koppling till läroplanen

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • delta i gruppdiskussioner och kunna uttrycka egna tankar och åsikter
 • förklara och använda grundläggande begrepp kring rörelse och krafter
 • göra skriftliga uppgifter utifrån givna instruktioner
 • genomföra en enskild muntlig presentation kring din karaktär
 • genomföra en muntlig presentation i grupp kring er modell 
 • skapa en hållbar enkel konstruktion med tillhörande skiss
 • resonera kring teknik och säkerhet

 

Uppgifter

 • Parken - "Vår konstruktion"

 • Parken, vår konstruktion

 • Vår konstruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6