👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2017-08-27 15:42 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i sociala sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv,

Innehåll

Mål enligt LGR11

Du ska utveckla din förmåga att

skriva

 • förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i skrift
 • skriva olika sorters texter t.ex. berättelser, instruktioner och faktatexter
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

läsa

 • läsa olika slags texter t.ex. berättelser, instruktioner och faktatexter
 • tolka och återberätta texter tillsammans med kamrater
 • göra sammanfattningar av textens innehåll
 • samtala om och diskutera texter
 • förstå hur olika uttryck och fraser används i olika situationer

muntligt kommunicera

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

engelsktalande länder

 • reflektera och kommentera över hur människors vardagsliv ser ut, kulturella företeelser och vad man gör i olika länder där engelskan används

 

Undervisning

 

Under läsåret arbetar vi med följande för att utveckla dina förmågor:

skriva:

 • anteckna och kommentera hur människor lever och vad de gör i dessa länder
 • hur språket är uppbyggt genom t.ex. skiljetecken och stavning
 • besvara på frågor och kommentera innehållet från läsboken

läsa:

 • faktatexter och beskrivande texter om engelsktalande länder
 • Vi kommer att arbeta med följande länder: England, Skottland, Irland, USA/Kanada, Indien, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika
 • läsgrupper 
 • Bland annat kommer vi arbeta med:  
  • Romeo and Juliet, The diary of the wimpy kid, Robin Hood, Billy Elliot, Jason, Bend it like Beckham, Robinson Crusoe, Matilda, Charlie and the chocolate factory, Oliver Twist
 • läsning på egen hand och i grupp
 • textsamtal där vi diskuterar och analyserar texters innehåll
 • lässtrategier, t.ex. förutspå, sammanfatta och göra kopplingar mellan texten och egna erfarenheter.

muntligt:

 • hur man bygger upp ett enkelt samtal där man presenterar sig själv
 • hur man samtalar, lyssnar och för samtalet vidare
 • att ha en åsikt kring ett visst ämne och argumentera för sin åsikt

övrigt:

 • rollspel som presentation
 • google presentation som stödhjälp vid en muntlig presentation
 • inspelning av samtal i en grupp

 

Bedömning

Under läsåret arbetar vi med de olika avsnitten och gör kontinuerliga avstämningar mot målen. Avstämningen kan vara muntligt eller skriftligt. Vi kommer summera din kunskap i kunskapstabellen som du hittar under "kunskap" och sedan "visad kunskap".

Vi bedömer hur väl du når förmågan att

 • uttrycka dig om dig själv och ditt vardagsliv
 • delta i samtal och hålla samtalet igång genom att ställa följdfrågor
 • förbereda en muntlig presentation
 • läsa en bok på engelska, förstå det viktigaste innehållet och uppfatta detaljer i innehållet
 • delta i läsgrupper
 • svara på enkla frågor om bokens innehåll och uttrycka sig om innehållet
 • formulera dig begripligt med fraser och meningar
 • kunna kommentera/anteckna innehållet om de engelsktalande länderna
 • jämföra levnadssätten i de engelsktalande länderna med egna erfarenheter och kunskaper