👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 9- ht 2017 - innehåll och bedömning

Skapad 2017-08-27 16:24 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Läromedel som används: La nouvelle chouette D text- och övningsbok.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Välkommen till undervisningen i franska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att: lyssna på franska (dator och film), utveckla ditt tal genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du se moment som är tänkta att ingå i årskurs 9. Läromedel som används: Chez nous 4

Innehåll

Innehåll - läxplanering

Med reservation för ev. ändringar följer nedan information om läxor vecka för vecka. Du finner även läxplaneringen i  "Office 365"/undervisning/franska. Har du frågor och funderingar kontakta: Charlotte.northman-alm@vaxholm.se

Chapitre 1a, 1b, 1c

Semaine  35                

Écrire/Parler:  Mon été. Parlez avec vos camarades de vos vacances.                                                                         

Dans le rétroviseur: Passé composé av regelbundna verb ÖB sid. 126-128    

 

Semaine  36                

Lire: Texte: Sur la plage   TB sid. 8 (Lyssna på ljudfil)                                                         

Nouvelle grammaire:   Verbe: Venir (présent/passé composé) TB sid. 9, nekad form                               

                                      Uttrycket ”venir de faire quelque chose”        TB sid. 10 samt ÖB sid. 9 uppg. 7

                                                                                   

Semaine 37                 

Lire/parler  

Pause lecture:  TB  tidningsartiklar sid. 11. Ta stödord och återberätta för en kamrat.

Nouvelle grammaire:  ”Rörelseverb” som bildar passé composé med être.

                                      Aller – Gå/resa/åka                je suis allé(e)

                                      Venir – Komma                      tu es venu(e)                                             

                                      Arriver – Anlända                   il est arrivé

                                                                                    Elle est arrivée

                                      Partir  - Resa iväg                 Nous sommes parti(e)s

                                      Entrer – Komma in                Vous êtes entré(e)(s)

                                      Sortir – Gå ut                         Ils sont sortis

                                      Rester – Stanna kvar             Elles sont restées

                                      Retourner – Återvända          Je suis retourné(e)

                                      Monter – Stiga upp               Tu es monté(e)

                                      Descendre  - Gå ner              Il est descendu

                                      Tomber – Falla                       Elle est tombée

                                      Naître – Födas                       Je suis né(e)   

                                      Mourir – Dö                           Il est mort/elle est morte                                     

 Tips! Se även bild TB sid. 15                                            

                                                                                                                                 

Semaine 38                 

Lire:      Texte: La rentrée   TB sid. 12-13 (Lyssna på ljudfil)                                                         

Mots utiles: 

Parce que – därför

Après – efter/sedan 

Souvent - ofta

Presque - nästan

Peut-être – kanske  

Avant – före (forward)

Soudain – plötsligt                                                                                                                                  

Toujours – alltid                                                                                                                                  

Pourquoi? – varför?                                                                                                                             

Jamais - aldrig   

        

Semaine 39                 

Dans le rétroviseur: Adjektivets böjning och placering ÖB sid. 129-131                                

Parler:   ÖB sid. 20-21 Présentez-vous par groupes de quatre. Écoutez vos camarades et remplissez leurs fiches.        

Nouvelle grammaire:   Kunna rörelseverbet aller som bildar passé composé med être. TB sid. 14                           

 

Semaine 40     Prov    Se separat provinstruktion

                                     

Semaine 41                 

Lire/parler                                                                         

Situations courantes: TB sid. 16-17 uppspel av olika scener.

                                                                                                                              

Semaine 42                 

Le francais dans le monde:                        

Le Canada et le Québec TB sid. 18-19 (Lyssna på ljudfil)

ÖB sid. 25 kunna ställa frågorna och kunna svara.

 

Semaine 43                 

Lire:   Texte: Le blogue de Sabir Békkali  TB sid. 20-21 (Lyssna på ljudfil)

Expressions familiales:                                                   

Une chose/un truc = sak/grej

Dégueulasse = vidrigt                                                                                                            

Un policier/un flic = polis/snut

Une fille/une nana = flicka/tjej                                                                                                            

Un type = En typ, person                                                                                                            

Une soeur/une frangine = syster/syrra                                                                                                           

Un clodo = lodis/uteliggare   

La came = knark       

Une banlieu/un bled = En förort/förortshåla 

Une saloperie = smörja, skit  

Un mensonge/un bobard = en lögn     

                                                                                       

Semaine 44  Vacances d’automne                            

Exempel på moment som ingår i årskurs 9

Vi läser texter inom bland annat följande områden:

semester, skolstarten, blogg, tidningsartiklar, framtida yrken, prao, dagbok av en au pair, franska revolutionen, om man måste ringa 112 fler verb och utökad grammatik etc.

Realia - Le Canada, La Côte d'Ivoire, Le Maroc, 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i moderna språk.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Lyssna - Din förmåga att förstå franska i tydligt tal. 
Läsa -     Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Skriva -  Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Tala  -     Din förmåga att uttrycka dig muntligt i presentationer samt delta i samtal om vardagliga ämnen.

Under terminen kommer du att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov/uppgifter av olika slag.
Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna, d.v.s. ditt aktiva deltagande både muntligt och skriftligt.

När tillräckligt med underlag för bedömning har samlats in fylls nedanstående bedömningsmatris i. Bedömningen uppdateras under terminens gång.

 

Matriser

M2
Bedömningsmatris i franska för år 9 vt-2017

F
E
C
A
Läsa
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Lyssna
Du visar ännu inte att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Du visar ännu inte att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du visar ännu inte att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
Du visar ännu inte att du i enkel form kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan ännu inte göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.