Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Nolskolan 4-6

Skapad 2017-08-27 16:29 i Nolskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Engelska
engelska år 4-6

Innehåll

Uppgifter

  • London

  • Vägbeskrivning

  • Vägbeskrivningar

  • London

  • My dragon

  • My dragon Vt-18

Matriser

En
Bedömningsmatris - Engelska

Engelska - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
TALA
Kommunicera, Uttrycka sig i tal
Jag uttrycker mig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Jag använder ett enkelt språk
Jag uttrycker mig mestadels klart och tydligt. Jag avänder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Jag uttrycker mig tydligt och säkert. Jag använder ett varierat språk och utvecklar mitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Jag uttrycker mig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Jag använder ett varierat språk och utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka sig i skrift
Jag uttrycker mig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Jag använder ett enkelt språk
Jag uttrycker mig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Jag uttrycker mig tydligt och säkert. Jag använder ett varierat språk och utvecklar mitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Jag uttrycker mig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Jag använder ett varierat språk och utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
LÄSA
Kommunicera, Tolka och förstå skrift
Jag förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Jag förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Jag förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Jag förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
LYSSNA
Kommunicera, Tolka och förstå tal
Jag förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Jag förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Jag förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Jag förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA
Kommunicera, Samtala och förstå
Jag deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Jag ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Jag deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Jag ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Jag deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Jag använder mitt ordförråd för att utveckla mitt budskap/samtalet. Jag ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Jag deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder mitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Jag ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: