👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 17-18 Serier PP 4-6

Skapad 2017-08-27 16:36 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Arbetsområdet fokuserar på kunskapskraven; • Ge motiveringar till sina val • I arbetsprocessen formulera och välja alternativ som leder framåt • Ge omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkar slöjdföremålets kvalitet.
Grundskola 4 – 6 Bild
Arbetsområdet fokuserar på kunskapskraven; • Framställa berättande bilder … med bildspråk och uttrycksformer så att budskapet framgår. • Kombinera bildelement. • Utveckla idéer genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial

Innehåll

Kunskapskrav i fokus;

 • Framställa berättande bilder … med bildspråk och uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Kombinera bildelement.
 • Utveckla idéer genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial


 

 

 

Begreppsordlista för arbetsområdet finns i drivedokument

 
 
 

 Frågeställningar vi kommer att arbeta med;

 • Vad vill jag berätta?
 • Vad är viktigast i min berättelse?
 • Hur kan jag tydligast berätta det jag vill?
 • Hur tolkar jag bilder och varför tolkar jag dem så?
 
 
 

Centralt innehåll 

Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder.
 • Teckning och måleri.

Redskap för bildframställning

 

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder
 • Verktyg för målning, teckning och hur dessa benäms.
 • Plana material och hur dessa kan användas i bildarbete.

 

Bildanalys

 • Konstbilder från olika tider och hur de är utformade och vilket budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

                                     

 

 

Arbetsuppgifter och instruktioner finns som drivedokument

 

  

 

Matriser

Bl
Bild 17-18 Serier PP 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa berättande bilder … med bildspråk och uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag har gjort bilder med lite(få) detaljer som visar vad som händer i rutan. Jag har gjort bilder som inte har med så mycket av det som finns runtomkring karaktärerna. Jag har bara använt något av de bildelement vi gått igenom till min serie. …framställa informativa bilder … med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetat uttryck så att budskapet framgår.
Jag har gjort bilder med många detaljer som visar vad som händer i rutan. Jag har gjort bilder som har med mycket av det som finns runtomkring karaktärerna. Jag har använt flera av de bildelement vi gått igenom till min serie. …framställa informativa bilder … med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetat uttryck så att budskapet framgår.
Jag har gjort bilder med många detaljer som visar vad som händer i rutan. Jag har provat olika sätt för att det ska bli tydligt vad bilderna ska visa. Jag har gjort bilder som har med mycket av det som finns runtomkring karaktärerna. Jag har använt alla bildelement vi gått igenom till min serie. Jag har använt formen och storleken på serierutan så att den ska göra det som finns i rutan mer tydligt. …framställa informativa bilder … med ett välutecklat bildspråk och väl genomarbetat uttryck så att budskapet framgår.
Kombinera bildelement.
Jag har använt några bildelement för att göra bilderna tydligare för andra som tittar. Jag valde en teknik som jag är van vid till mina seriebilder. ...kombinerar några olika bildelement på ett fungerande sätt.
Jag har använt flera olika bildelement för att göra bilderna tydligare för andra som tittar. Jag har både använt tekniker som jag är van vid till mina bilder men testade även några andra tekniker för att se om det gjorde seriebilden tydligare. …kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har använt alla bildelement vi gått igenom till min serie för att göra bilderna tydligare för andra som tittar. Jag testade och valde olika tekniker som skulle passa bäst till just det som seriebilden visar. ..kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer genom att bearbeta uppslag och inspirationsmaterial
Jag kommer på idéer tillsammans med min lärare. Tillsammans med min lärare löser jag problem och kommer på olika sätt att visa idéerna i bild. Jag gör några skisser innan jag börjar med serierutorna för att prova hur seriebilderna kan se ut. ..bidra till att utveckla idéer … genom att återanvända inspirationsmaterial..
Jag har egna idéer hur jag ska göra men ibland frågar jag min lärare om hjälp att komma på idéer till mina serierutor. Jag löser många problem och kommer på olika sätt att visa idéerna i bild men ber om hjälp när jag kört fast. Jag skissar innan jag börjar med serierutorna för att prova hur seriebilderna kan se ut. .. utveckla delvis egna idéer… genom att återanvända inspirationsmaterial…
Jag har egna idéer hur jag ska göra mina serierutor och ibland frågar jag min lärare om råd. Jag löser problem och kommer på olika sätt att visa idéerna i bild men ber ibland om råd om vad som blir bäst. Jag skissar alltid innan jag börjar med serierutorna för att prova hur seriebilderna kan se ut. Ibland gör jag flera skisser för att prova samma idé på olika sätt . utveckla egna idéer… genom att återanvända inspirationsmaterial…