👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andra språk år 1 - skriva

Skapad 2017-08-27 17:28 i Västra Berga skola Helsingborg
Individualiserad skrivinlärning med olika metoder - ASL, diktering, bokstavsträning, handstil, läsplatta
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Välkommen in i bokstävernas värld! Vi skriver texter av olika slag med penna och på tangentbord, enskilt, i par och tillsammans.

Innehåll

Målet med undervisningen är...

...att man i skrift ska kunna uttrycka det man vill förmedla och att man kan använda olika sorters texter för att förmedla sitt budskap - berättelser, brev, listor, faktatexter osv.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta med bokstäver och text på olika sätt beroende på var i vår skrivutveckling vi är.

De som ännu inte är säkra på bokstäverna kommer att lära känna bokstäverna - vad bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut. 

De som är säkra på bokstävernas namn, utseende och ljud kommer att arbeta med att utveckla språket på olika sätt och att skriva texter.

Vi inspireras av filmer, böcker och diskussioner för att kunna skriva egna texter.

Vi ökar vårt ordförråd genom att samla och samtala om ord.

Vi kommer att skriva olika sorters texter både tillsammans, i skrivpar och gemensamt för att upptäcka hur en text blir till. Vi kommer att prata om ord, rader, meningar, stor bokstav och punkt.
Ibland skriver vi för hand med penna och ibland skriver vi på läsplattor.

Allt arbete kommer att ha en gemensam utgångspunkt men vara individualiserat. Det betyder tex att de som är i början av sin skrivutveckling kommer kanske att använda sig av "spökskrift" medan de som redan kommit en bit i sin skriftspråksutveckling skriver längre texter.

Varje vecka skriver vi i "Fritt ur hjärtat" - en skrivbok som vi sparar och där vi kan se varje elevs skrivutveckling.

Viktiga ord och begrepp:

Stor bokstav och punkt - mening.

Stora bokstäver (versaler) och små bokstäver (gemener)

Rad

Skiljetecken: punkt, komma, frågetecken, utropstecken

Bedömning

Vi kommer att bedöma ...

 • din bokstavskännedom - ljuden, versalenr/gemener.
 • om du skriver för att kommunicera.
 • om du har mellanrum mellan orden.
 • hur du använder stor bokstav och punkt.

Bedömningen sker löpande under arbetets gång. Du kommer också själv få bedöma hur du tycker att du lär dig.

 

(Följande utvalda syfte, centrala innehåll och kunskapskrav från läroplanen gäller för både Sv och SvA. De delar som bara gäller för SvA är markerade med detta)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska/Svenska som andra språk år 1 - skriva

Nivå 1a
Nivå 1b
Nivå 2
Nivå 3
Bokstavskännedom
Jag vet hur de allra flesta stora (versaler) bokstäverna ser ut
Jag vet hur de allra flesta små (gemena) bokstäver ser ut.
Jag vet hur de allra flesta bokstäverna låter.
Jag är säker på hur alla bokstäver ser ut och låter.
Jag skriver för att kommunicera
Jag skriver av ord eller meningar.
Jag skriver ord och/eller enkla meningar.
Jag skriver korta texter med röd tråd.
Jag skriver texter med innehåll och en röd tråd .
Versaler och gemener
Jag använder bara versaler (stora bokstäver) när jag skriver
Jag blandar versaler och gemener när jag skriver.
Jag skriver med gemener (små bokstäver).
Melanrum mellan orden
Alla orden kommer på en lång rad - jag har inte mellanrum mellan orden.
Jag delar upp orden med ett mellanrum för det mesta.
Jag delar upp orden med ett mellanrum.
Stor bokstav och punkt
Jag skriver meningar men använder inte stor bokstav och punkt.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt ibland.
Oftast skriver jag meningar med stor bokstav och punkt.
Övrigt
Jag vänder på några bokstäver
Jag vänder ibland på ordföljden, väljer fel prepositioner eller glömmer ändelser
Jag skriver läsligt.
Jag är intresserad av hur ord stavas