👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2017-08-27 17:55 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen
Vi ska undersöka och uppleva hur och varför naturen förändras under året. Du kommer att få lära dig om några djur, växter, träd, näringskedjor och livscykler. Vi kommer också att fotografera gruppen i naturen under året för att tydligt kunna se årstidernas växlingar. Vi kommer att arbeta med arbetsområdet periodvis under hela läsåret.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • I samtal om årstider kunna berätta om förändringar i naturen och ge exempel på livscykler hos några växter och djur.
 • Kunna göra enkla observationer av årstider, namnge några växter och djur, sortera dem efter olika egenskaper, samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • Kunna dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kunna använda dig av dokumentationen i diskussioner och samtal.

Kunskapskrav

Du ska kunna:

 • Årstiderna och några kännetecken för våra årstider i Sverige.
 • Namnge några växter och djur.
 • Jämföra några olika växter och djur.

Du visar vad du kan genom att:

Muntligt, skriftligt, enskilt eller i grupp visa att du kan årstiderna, samt namnge några växter och djur

 

I undervisningen kommer vi att:

 • Se på faktafilmer
 • Gå ut i naturen och observera årstiderna och växter
 •  Artbestämma och sortera några växter och djur
 • Samtala och diskutera årstiderna, växter och djur
 • Arbeta i boken Min naturlogg

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  4-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6