👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika livsåskådningar

Skapad 2017-08-27 17:56 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Religionskunskap
Vi kommer under det här arbetsområdet få kännedom olika livsåskådningar både religiösa och sekulära. Du kommer få söka information om någon livsåskådning som du tycker verkar intressant.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Analysera religioner och livsåskådningar
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Att du kan resonera kring de likheter och skillnader mellan den valda livsåskådningen och med andra religioner/livsåskådningar
 • Att du kan reflektera och ge exempel på hur religioner och livsåskådningar kan påverka och påverkas av det samhälle vi lever i. 
 • Att du kan söka information kring den livsåskådning du valt att arbeta med samt att du kan resonera kring den information du använder och källornas relevans och trovärdighet. 

Hur ska det bedömas? 

 • Genom en muntlig redovisning på valfritt sätt där du berättar för resten av klassen om den livsåskådning du valt
 • Genom lektioner då vi diskuterar och reflekterar 
 • Genom din inlämnade källförteckning med källkritik

Undervisning och arbetsformer

 • Eleven väljer själv en livsåskådning de vi söka fakta och redovisa
 • Söker information efter gemensamma frågeställningar
 • Källförteckning med ett resonemang kring källornas relevans och trovärdighet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 9

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Likheter och skillnader
Du har ännu inte visat att du kan föra resonemang om likheter och skillnader mellan någon religion och någon annan livsåskådning.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan någon religion och någon annan livsåskådning.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan någon religion och någon annan livsåskådning.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan någon religion och någon annan livsåskådning.
Undersöka, resonera & analysera
Du kan ännu inte beskriva hur religioner kan påverkas och påverkar samhälleliga förhållanden.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklande och väl underbyggda resonemang.
Källor
Du kan ännu inte diskutera om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.