Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - material, sortera och separera åk 3 Ht-17

Skapad 2017-08-27 17:58 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Blandningar och lösningar, vad är egentligen skillnaden? Om du blandar ihop olika ämnen, går det då att separera dem? Vad är källsortering? Och hur kan man dela upp föremål beroende på vilket material de är gjort av? Det finns många frågor att söka svar på och detta kommer du få göra under arbetets gång.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att du utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska även ge dig förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både undersökningar samt olika typer av källor. 

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • genomföra undersökningar.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara hur saker hänger ihop.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på vad en blandning är.
 • ge exempel på vad en lösning är.
 • kunna ge exempel på hur man separerar en blandning och en lösning t.ex genom avdunstning och filtrering.
 • genomföra en enklare undersökning.
 • dokumentera din undersökning.
 • Sortera material och ämnen utifrån egenskaperna utseende, magnetism,
  ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • förklara vikten av källsortering.
 • beskriva vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att: 

 • muntligt kunna ge exempel på en blandning.
 • muntligt kunna ge exempel på en lösning.
 • i de undersökande uppgifterna ge exempel på hur man kan separera en blandning eller lösning.
 • i de undersökande uppgifter ge exempel på hur man kan dela upp ämnen i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • i de undersökande uppgifter kunna förklara olika material och ämnens egenskaper.
 • visa att du kan genomföra enklare undersökningar.
 • dokumentera din undersökning med hypotes och resultat.
 • samtala om vad människor har använt sig av för olika slags material när de har gjort vardagliga föremål.
 • samtala om källsortering och då få öva på att sortera material.
Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • se på film
 • göra experiment
 • dokumentera
 • diskutera i grupper och i helklass


Begrepp

 • blandningar
 • lösningar
 • separera
 • filtrera
 • avdunsta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: