Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria, svenska dialekter och grannspråk

Skapad 2017-08-27 19:03 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt dialekter. Vi kommer även jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

 • Delaktighet i diskussioner och samtal under lektioner

 • Redovisning låneord, dialekt eller något annat i arbetsområdet

Undervisning och arbetsformer

 • Se film om svenska språket 
 • Diskussioner och övningar om: ords betydelse, nya ord, låneord, dialekter, grannspråk och minoritetsspråk
 • Läsa texter (äldre svenskt språk, norska och danska)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris språkhistoria

Förmåga
Når ännu inte målen
E
C
A
MUNTLIGA PRESENTATIONER
Du klarar inte att förbereda en muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla ett välutvecklat muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Svenska språket och närliggande språk
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring svenska språket historia, ursprung och närliggande språk och beskriva likheter och skillnader mellan de.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring svenska språket historia, ursprung och närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang kring svenska språket historia, ursprung och närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring svenska språket historia, ursprung och närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: