👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2017-08-27 19:36 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi repetera analoga och digitala klockan, olika sätt att skriva datum och även jobba med problemlösning kring temat tid. Du kommer få göra beräkningar kring tidsintervaller, lära dig omvandla tidsenheter och träna på de begrepp som är viktiga här.

Innehåll

Viktiga begrepp:

år, månad, kvartal, veckodag, dygn, timma, minut, sekund, digital, analog

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta i små mattegrupper, där vi varvar mini-genomgångar, enskilt arbete/arbete i par och praktiskt grupparbete som t.ex. olika spel. 

Bedömning:

Du kommer att få genomföra ett förtest innan arbetsområdet börjar, och ett eftertest i slutet. Du bedöms på eftertestet och de kunskaper du visat under arbetets gång.

Matriser

Ma
Tid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Klockan
Du kan analoga klockan
Du kan analoga klockan och delar av den digitala klockan.
Du kan analoga och digitala klockan.
Problemlösning
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem. Du väljer metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem. Du väljer metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem. Du väljer metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Begrepp
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
Du har baskunskaper om begreppen i temat "tid". Du använder dem på att ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om begreppen i temat "tid". Du använder dem på att bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen i temat "tid". Du använder dem på att bra sätt i nya situationer.
Uträkningar
  • Ma  E 6
  • Ma  C 6
  • Ma  A 6
Du kan göra enkla uträkningar och väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt och väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt och väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.