Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, vikt och volym

Skapad 2017-08-27 19:37 i Främbyskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Vi kommer under vecka 36-38 att arbeta med olika begrepp och omvandlingar inom tid, vikt och längd.

Vi kommer arbeta med delar av avsnittet i Mattespanarna då detta område återkommer längre fram under läsåret.

 

Syfte ur läroplanen

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
 • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats.

 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • Vara med på genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Arbeta med Chromebook

 

Bedömning

Du arbetar mot att:

 • Förstå sambanden mellan tidsuttrycken sekund, timme, dag, år.
 • Räkna ut tidsskillnader med timövergångar.
 • Förstå sambanden mellan viktenheterna kg, hg och g.
 • Förstå sambanden mellan volymenheterna l, dl, cl och ml.
 • Kunna följande begrepp: Dygn, kvartal, analog tid, digital tid och volym.

Bedömningen baseras på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • En skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och uttryck
Du har grundläggande kunskaper om begrepp som rör tid, vikt och volym och kan använda dem i vardagen i några situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp som rör tid, vikt och volym och kan använda dem i vardagen i de flesta situationer.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp som rör tid, vikt och volym och kan använda dem i vardagen.
Begrepp och uttryck
Du kan beskriva några begrepp inom tid, vikt och volym med hjälp av matematikens språk
Du kan beskriva flera begrepp inom tid, vikt och volym med hjälp av matematikens språk.
Du kan beskriva de flesta begrepp inom tid, vikt och volym med hjälp av matematikens språk.
Begrepp och uttryck
Du kan förklara hur begreppen kan höra ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan förklara hur begreppen kan höra ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan förklara hur begreppen kan höra ihop med varandra på ett väl utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: