Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talsystemet 1-100 000

Skapad 2017-08-27 19:38 i Spekerödskolan Stenungsund
Taluppfattning Eldorado 4a Kap1
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 1 Eldorado vecka 35-40 Talsystemet 1-100 000 Tallinjer och olika hopp Jämföra och storleksordnar tal Problemlösning Färdighetsträning.

Innehåll

 

 

Vi ska arbeta med att utveckla dina förmågor genom att:

 • arbeta med problemlösning
 • arbeta med öppna uppgifter
 • använda olika metoder för att göra beräkningar
 • lösa och formulera problem
 • arbeta såväl enskilt som tillsammans med en kamrat
 • ha gemensamma matematikgenomgångar/ gruppsamtal
 •  ha praktiska uppgifter som t ex mattempel, gruppuppgifter
 •  ha färdighetsträning och problemlösning, enskilt och i grupp.

Bedömning

När vi arbetat med arbetsområdet kommer läraren att bedöma din förmåga att:

 • Läsa och skriva tal med siffror och bokstäver
 • Placera tal på tallinjer.
 • Storleksordna tal, använda > och <.
 • Förklara siffrors platsvärde.
 • Säga talens grannar, stora tal, hundraövergångar.
 • Göra 10- och 100-hopp framåt och bakåt
 • Fortsätta givna talföljder samt konstruera egna. 
 • Läsa och skriva egyptiska och hinduiska tal.
 • Förstå och lösa matematiska problem
 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssättet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: