Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och geografiska begrepp

Skapad 2017-08-27 19:55 i Björneborgs skola Kristinehamn
Ett arbetsområde som omfattar kartor och användningen av dessa.
Grundskola 4 – 5 Geografi
Tänk dig att du flyger och tittar ner på jorden. Då ser allt väldigt litet ut. En karta är ett sätt att göra en bild av jordytan i förminskad form. Olika sorters kartor kan visa olika sorters saker. De kan visa var på jorden det bor flest människor, var havet är som djupast eller var närmsta busshållplats ligger. Du kan också få reda på mycket om länder, områden, berg, sjöar, hav och många andra platser. På så sätt kan du skapa dig en bild av verkligheten. Vi kommer nu att arbeta med olika kartor och bland annat lära oss hur man använder, läser av och hittar på en karta.

Innehåll

Kursplan i ämnet
Konkretiserade mål:

Efter avslutat arbete ska du ha kunskap om:
* hur du hittar geografiska platser på kartor i atlasen genom att använda registret eller innehållsförteckningen
* färgers och symbolers betydelse i atlasen.
* att en karta är ritad i en viss skala och vad det betyder.
* väderstrecken och i vilket väderstreck t ex en ort ligger i förhållande till en annan.
* olika sorters kartor, bl a tematiska och topografiska.
* hur du använder kartor i  t ex en atlas som källa för att söka geografisk information, t ex befolkning, naturtyper, språk och religioner.
* geografiska ord och begrepp som hör till arbetsområdet, t.ex. natur- och kulturlandskap.

*hur enkla geografiska metoder kan användas i en fältstudie i närområdet. 

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet Utkik Geografi 4-6, där vi läser och diskuterar innehållet i de två första kapitlen: "Vad är geografi" och "Kartan" tillsammans. Det blir genomgångar om olika typer av kartor, tecken, symboler, gradnät, skala och hur man kan använda en karta för att söka information. Kartans symboler och färger tränar vi bl.a. genom leken 20 frågor och att spela memory. Vi kommer även att göra fältstudier i närområdet och prova på olika geografiska arbetsmetoder.

Vi tränar förmågan att använda en Atlas för att hitta en plats genom att använda innehållsförteckning och register. Vi tränar också förmågan att använda kartor för att få svar på frågor om t ex naturtyper, befolkning, orters placering i förhållande till andra. Väderstrecken övar vi på både inomhus och utomhus. Vi kommer även att se filmer om kartor och dess användning.

Genom att använda Google Earth får vi en bild av hur Jorden ser ut och pratar om hur kartans färger och symboler har kommit till. Vi använder också programmet för att leta efter geografiska platser, bl a elevernas hem, skolan och orter/länder som eleverna känner till. 


Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbetsområde där du bl a kommer att få lösa uppgifter genom att använda dig av kartboken.

Tidsram

Ca 5 veckor.

Bedömning

Se bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris utifrån kunskapskraven för åk 6 i geografi

På väg
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Använda för årskursen anpassade begrepp i geografi.
 • Ge  4-6
Du kan ännu inte förstå och använda geografins begrepp.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Undersöka och använda för årskursen anpassade geografiska källor och verktyg.
Du kan ännu inte använda kartor och andra geografiska källor, metroder eller tekniker tillräckligt bra.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett ganska bra sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett bra sätt.
Du undersöker omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett mycket bra sätt.
Resonera kring källors användbarhet.
Du kan ännu inte resonera kring olika källors användbarhet tillräckligt bra.
Du för enkla resonemang kring hur olika källor kan användas.
Du för utvecklade resonemang kring hur olika källor kan användas.
Du för välutvecklade resonemang kring hur olika källor kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: