Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 2-3

Skapad 2017-08-27 20:13 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska Teknik NO (år 1-3)
Teknik finns överallt runtomkring oss. Vi använder teknik varje dag utan att vi tänker på det. Visste du att din säng och dina kläder är teknik? Nu ska vi titta närmare på tekniken i vårt vardagliga liv, hemma och i skolan. Vi kommer även att lära oss lite om hur tekniken utvecklats under århundraden, fundera över hur det kommer att se ut i framtiden samt göra experiment, enkla konstruktioner och undersökningar.

Innehåll

Teknik hemma

"Vilken teknik finns i hemmet? Alla saker som man använder till något är teknik, liksom det man gör med dem. Till "saker" räknar vi själva huset också."

Vi lär oss om den teknik som vi har i våra hem. Eleverna får lära sig allt från det egna rummets teknik till badrummets och kökets tekniska föremål. De får även lära sig hur föremål i vår vardag är anpassade efter våra behov. Ett exempel på det är kläder där blixtlås och kardborrband förklaras. Vi kommer också till en diskussion angående teknikens historiska utveckling där jämförelser mellan nu och då görs. 

Teknik i skolan

"Vilken teknik finns i skolan? Nästan allt som finns i skolan är teknik eller åtminstone beroende av teknik."

Nu kommer vi lära oss om den teknik som vi har i skolan. Allt från kulspetspennor till datorer till häftapparater förklaras. Även skolgårdens, idrottshallens och slöjdsalens inredning och redskap visas och förklaras.    

Det här ska jag lära mig

- Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen.

- Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

-Hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.

- Hur föremålen i min vardag har förändrats över tid.

Så här ska jag visa vad jag kan

 • aktivt delta på lektioner
 • delta i diskussioner
 • skriftliga uppgifter  
 • praktiska konstruktionsuppgifter 
 • läsa och skriva instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: