👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4-6

Skapad 2017-08-27 20:20 i Danholnsskolan Falun
Baserar sig på Puls samhällskunskapsbok 4-6
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med följande områden inom samhällskunskapen under höstterminen: "Familj och vänner", "Skolan", "Du har rätt att vara dig själv" samt "Lagar och regler".

Innehåll

Syftet med undervisningen är:

Familj och vänner:
* Få en insikt i olika levnadsvillkor i vår omvärld, få kunskap om att vi har olika levnadsvillkor på vår jord.
* Lära sig att motverka förtryck och intolerans, motverka ensamhet.

Skolan:
* Få en inblick vad skolan innebär och varför den finns
* Lära sig varför skolan är viktig.
* Lära sig vad BRIS är och vad de arbetar med.
* Lära sig elevers skyldigheter och rättigheter.

Var dig själv:
* Lära sig att alla är lika mycket värda oavsett kön, etnisk, social och kulturell bakgrund. Lära sig acceptera kulturell mångfald.
* Lära sig upptäcka fördomar, lära sig när fördomar blir rasism.

Lagar och regler:
* Lära sig om familjeekonomi, vad en budget är och hur man gör upp en sådan.
* Lära sig om olika yrken, förr och nu.
* Lära sig om regler och lagar om arbeten.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att gemensamt läsa och bearbeta texterna i samhällskunskapen.
Vi diskuterar relevanta saker i helklass, smågrupper och även i par.
Vi arbetar också med olika värderingsövningar.
Vi kommer också att ha skriftliga uppgifter där vi övar på att analysera, förklara och dra slutsatser.
Vi kommer att titta på filmer som utgångspunkt för gemensamma diskussioner.
Vi kommer har ord - och begreppskunskap. 


 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Reflektera och analysera
 • Använda ord och begrepp som hör samhällskunskapen till
 • Förklara hur olika strukturer i samhället är uppbyggda
 •  Undersöka elevnära samhällsfrågor
 • Redogöra innehållet i de mänskliga rättigheterna samt barns rättigheter
 • Söka information om samhället, använda källor på ett fungerande sätt samt för resonemang kring källornas tillförlitlighet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6