Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stordammens Bild i förskoleklass FB 19/20

Skapad 2017-08-27 20:31 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Bild
Eleverna ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig med hjälp av olika estetiska former och tekniker.

Innehåll

Pedagogisk planering för bild i förskoleklassen 19/20

Ur Lgr11

 Eleverna ska också få möta olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. I undervisningen kan eleverna få möta en bredd av material, hårda som mjuka, återanvända såväl som nyproducerade, samt olika redskap och tekniker för att kunna bearbeta och sammanfoga dessa material. Att tillsammans titta på och undersöka olika material, redskap och tekniker kan leda till att elevernas skapande utvecklas och därmed även förmågan att uttrycka sig.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur en framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Övergripande mål

Att väcka nyfikenhet och intresse för att skapa och uttrycka sig med hjälp av olika tekniker, färger och material. Att  uppmuntra barnen till att våga laborera och skapa med för dem kända och okända material för skapande. Att känna till grundfärgerna och få en grundläggande förståelse för varma och kalla färger.

 

Innehåll och metod

 

 • Laborationer och skapande med grundfärgerna.
 • Arbeta med varma och kalla färger
 • Måla och rita med olika färger, penslar kritor och pennor.
 • Prova på att skapa med olika material och med olika tekniker.
 • Enskilt arbete, arbete i grupp samt i par.
 • Skapa med digitala verktyg.
 • Öva på att presentera sina bilder/alster.
 • Upptäcka och tolka andras bilder/alster (klasskompisarnas och konstnärer)
 • Illustrera egna känslor och berättelser

 

Dokumentation

 • presentera och tolka olika bilder/alster.
 • väggdokumentation
 • personlig bildmapp
 • class dojo

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: