👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandor/slash/Ida - en djupdykning

Skapad 2017-08-27 20:43 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ser filmen Sandor/slash/Ida baserad på en roman av Sara Kadefors. Ni arbetar med diskussionsfrågor i grupp, dessa redovisas muntligt. Ni arbetar också enskilt med skrivuppgifter som ni lämnar in i Classroom. Det blir också några genomgångar kring viktiga begrepp.

Uppgifter

 • Arbeta i Classroom

 • Arbeta i Classroom

 • Arbeta i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9