Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2017-08-27 21:26 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 6 Engelska

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om kommunikation, om att lyssna och läsa samt om att tala, skriva och samtala.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • elevens förmåga att förstå och läsa enkel engelska
 • elevens delaktighet i interaktiva lekar, diskussioner och konversationer
 • elevens förmåga att förstå och tala enkel engelska
 • skriftliga elevarbeten
 • elevens kunskaper och reflektioner om de olika delar i världen där engelska är första språk samt olika traditioner och levnadsätt i dessa länder.

Så här bedöms eleven:

 • genom lärarens analys av elevens förmåga att läsa och förstå enkla engelska texter
 • genom lärarens analys av skriftlig produktion
 • genom lärarens observationer kring elevens delaktighet och förmåga i lekar, diskussioner samt konversationer
 • genom lärarens analys av elevens förmåga att förstå enkel talad engelska (hörförståelse)
 • genom lärarens analys av elevens förmåga att tala enkel och begriplig engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska 4-6

Lysssna och förstå

Med stöd av vuxen
Oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.

Läsa och förstå

Med stöd av vuxen
Oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Skriva

Med stöd av vuxen
Oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven behöver stöd för att formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Eleven behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera min kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.

Tala

Med stöd av vuxen
Oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Eleven kan bearbeta och göra enkla förbättringar av sina muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven behöver stöd för att kunna välja och använda sig av någon strategi som förbättrar samspelet i ett samtal.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som förbättrar samspelet i ett samtal.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som förbättrar samspelet i ett samtal.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som förbättrar samspelet i ett samtal.

Livsvillkor, kultur och samhällsfrågor i engelsktalande länder.

Med stöd av vuxen
Oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven behöver stöd för att kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven kan kommentera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven behöver stöd för att kunna kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och för att kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan kommentera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Med stöd av vuxen
Oftast på egen hand
Kan på egen hand
Kan med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: