Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2017-08-27 21:27 i Olandsskolan Östhammar
Det här arbetsområdet tar upp ljud + örat och ljus + ögat
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik
Akustik kallas den delen av fysiken som undersöker ljud: hur det bildas, vad som ger det dess egenskaper och hur det sprids. Vi passar också på att titta på hur örat fungerar. Huvuddelen av bedömningen sker dock i ämnet fysik.

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta: 


* Med muntliga genomgångar och filmer

* Med bok och instuderingsfrågor

* Inläst material

* Med laborationer och försök

* Gruppdiskussioner om naturvetenskapliga upptäckter inom ljud och hur de har påverkat våra levnadsvillkor.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

* Din förmåga att utföra fysikaliska laborationer, att reflektera över resultatet och att dokumentera ditt arbete.

* Din förmåga att använda fysikens och biologins begrepp, teorier och modeller.

* Din förmåga att resonera och beskriva olika upptäckter och företeelser i vardagslivet (kopplat till ljud) samt hur de har påverkat människan och samhället.

Detta gör vi i form av ett skriftliga prov. Dessutom ska du genomföra en undersökning, dokumentera den och lämna in.

Du ska visa att du

- känner till ljudets egenskaper.

- kan redogöra för vardagsfenomen kopplade till ljud.

- kan använda fysikens och biologins begrepp, teorier och modeller inom detta arbetsområde. 

- kan planera, utföra och dokumentera laborationer.

 

Begrepp och teorier som du ska kunna samtala om

·        • förklara att det krävs materia för att ljudet ska kunna fortplantas

·        • hur ljudet fortplantas och ljudets hastighet i luft

·        • förklara att ljudets hastighet i luft varierar med temperatur och olika medier

·        • förklara vad som menas med frekvens, våglängd och amplitud

·        • förklara vad resonans är.

·        • Förklara skillnaden mellan toner och buller.

·        • i vilken enheten ljudnivå anges.

·        • förklara infraljud och ultraljud

·        • förklara vad eko och ekolod är och hur det kan användas.

·        - känna du till vad som menas med dopplereffekt och ljudbang

·        • förklara hur du skyddar dig mot bullerskador

·        - förklara hur örat är uppbyggt och hur det fungerar.

 

·        •( Att kunna utföra beräkningar där begreppen frekvens, utbredningshastighet, våglängd och svängningstid ingår) 

Begrepp

Powerpoint

Ljud

Länkar/Filmer

Ugglans NO

Hörselsinnet

Ljudet och örat

Vad är ljud

Ljudets hastighet

Ljud och oljud

Geggigt ljud

Ljudvågor - (LTH)

Resonans - (LTH)

Dopplereffekten

 

Bildspel

Ljud och ljus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9

Matriser

Fy Bi
Ljud och ljus

Påväg / Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt.
I diskussionerna ställer Du inte frågor. Du framför och bemöter ännu inte åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Information
Hur du använder det som du lärt dig ur böcker, film och andra källor
Du kan ännu inte använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. Du kan inte skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner. Du kan skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner. Du skapar välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökning
Förmåga att dra slutsatser utifrån kunskaper i fysik och biologi
Du kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna. Du kan inte dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna, och du drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Undersökning
Dokumentation (tex Labbrapport)
Du gör inga dokumentationer av undersökningarna med hjälp tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om ljus och ljuds uppbyggnad,
Du har grundläggande kunskaper om ljud och ljusets uppbyggnad, Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om hur ljud och ljus fungear i olika sammanhang. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ljud och ljus. Du visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens och biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskaper
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
Du har ännu inte visat att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang underbyggda resonemang där vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang underbyggda resonemang där vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Kunskap
Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och ge exempel på några centrala natur vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala natur vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: