Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bästa leksak

Skapad 2017-08-27 21:30 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Planering och lärande matris för muntlig framställning i svenska.
Grundskola 5 Svenska
Nu tränar vi på att planera och genomföra ett tal mha stödord i en tankekarta. Vi tränar och ger varandra respons för att kunna bearbeta och förbättra sitt arbete.

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi väljer en leksak man tyckte mycket om när man var liten.
 • Vi använder tankekarta för att planera sitt tal.
 • Man tränar på att hålla sitt tal själv och tillsammans med andra.
 • Man får respons av andra och efter den förbättrar och utvecklar man sin presentation.
 • Man ger respons till andra.

 Så här visar jag att jag kan

 • Vara delaktig under lektionerna.
 • Använder en tankekarta för att planera sitt tal.
 • Tar mot respons och utvecklar och bearbetar talet.
 • Ger respons till andra.
 • Håller ett tal om sin leksak för en grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Lärande matris - Min bästa leksak.

--------------->
--------------->
Jag berättar...
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser
 • Sv  E 6
om mitt ämne med hjälp av tankekarta. Jag har en röd tråd och försöker hålla mig till den.
om mitt ämne med lite hjälp av tankekarta. Jag har en tydlig röd tråd, med en ordentlig inledning och bestämd uppdelning i olika områden.
om mitt ämne med mycket lite hjälp av tankekarta. Jag har en tydlig röd tråd, med en ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och en tydlig avslutning.
Jag talar...
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser
 • Sv  E 6
rätt så starkt, tydligt och långsamt nästan hela redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
I mitt tal...
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
 • Sv  E 6
ger jag en bra helhetsbild om min leksak.
ger jag en bra helhetsbild om min leksak. har jag med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse.
presenterar jag min leksak på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild. har jag flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse.
Jag bearbetar och förbättrar...
 • Sv  E 6
Tillsammans med en vuxen kan jag göra en förbättring i mitt tal med hjälp av respons från andra.
Jag bearbetar och gör en förbättring i mitt tal med hjälp av respons från andra.
Jag bearbetar och gör flera förbättringar i mitt tal med hjälp av respons från andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: