Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A HT 2017

Skapad 2017-08-27 21:32 i Victoriaskolan Grundskolor
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Det kommer även att ges flera tillfällen till att resonera matematik; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater. Du kommer att finna att det kommer att även finnas tid till både spel och lek inom matematiken. Du kommer att få förståelse för att matematik är något vi använder oss av dagligen t.ex. när vi går till affären och ska räkna ut vad alla varorna kostar tillsammans m.m.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-12.
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12.
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20.
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Tiokompisarna.
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Enkla bråk.
 • Rita av enkla figurer från rutsystem.
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.matematiska begrepp.
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik ht åk 1

Taluppfattning och tals användning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Tal 0-20
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange tal och ordning.
Du är osäker på: - talen 0-20 - att markera talen 0-20 på en tallinje. - räkneramsan framåt och bakåt 0-20.
Du kan: - talen 0-20 - markera talen 0-20 på en tallinje. räkneramsan framåt och bakåt 0-20.
- fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 2-12.
- fler, färre och lika många. - mindre än och större än < >. - uppdelning av talen 2-12.
De fyra räknesätten
De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Du är osäker på: - addition, talkompisar. - den kommutativa lagen inom addition.
Du kan: - addition, talkompisar. - den kommutativa lagen inom addition. - subtraktion. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion
- subtraktion. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion
- subtraktion. - Subtraktionspar. - Samband mellan addition och subtraktion
Tal 0-20
Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
Du är osäker på: - tiobassystemet - talen 0-12
Du kan: - tiobassystemet - talen 0-12
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning [...] beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.
Du är osäker på: - tallinjen vid addition - Subtrahera och kontrollera t.ex. 7 - 3 = 4 kontrollera 3 + 4 = 7
Du kan: - tallinjen vid addition - Subtrahera och kontrollera t.ex. 7 - 3 = 4 kontrollera 3 + 4 = 7
Likhetstecknets betydelse
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
Du är osäker på: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3
Du kan: - Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, - Vilken term som fattas, t.ex. 2+ _ = 3
Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Du är osäker på: - hur man fortsätter ett geometriskt mönster.
Du kan: - fortsätta ett geometriskt mönster.
Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
Du är osäker på: - att rita av en enkel figur i ett rutsystem
Du kan: - rita av en enkel figur i ett rutsystem

Sannolikhet och statistik

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.
Du är osäker på: - att fylla i stapeldiagram - att jämföra och samtala om resultat och slutsatser.
Du kan: - fylla i stapeldiagram - jämföra och samtala om resultat och slutsatser

Problemlösning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Du är osäker på: - pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar.
Du kan: - pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar.
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är osäker på: - att förstå och räkna räkneberättelser - att formulera matematiska uttryck till räkneberättelser
Du kan: - förstå och räkna räkneberättelser - formulera matematiska uttryck till räkneberättelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: