Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego-teknik

Skapad 2017-08-27 22:02 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Legoteknik med hjälp av motorer
Grundskola F – 9
Programmera/ bygga legofigurer med hjälp av motorer. Identifiera, analysera och lösa problem... Här få du chansen att prova på allt detta!

Innehåll

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisning

 • genomgångar av lärare
 • filmer på youtube för att lära mer om programmering och användande av sensorer
 • projektarbete i grupp om 2-3 elever

Du får lära dig att programmera en EV3-robot, använda sensorer som tryck- och ultraljudssensor, utmaningar i form av att klara uppdrag på en robotbana och problemlösning med hjälp av legoroboten. Det skall också lämnas in en individuell rapport där du förklarar hur ert program fungerar, samt en beskrivning av arbetsprocessen och en utvärdering av arbetsprocessen.

Du ska lära dig mer om följande centrala innehåll i teknik:

Redovisning och bedömning

Dina kunskaper redovisas praktiskt och med en inlämningsuppgift " Hur du har planerat din tekniska lösning" samt även vid en mindre individuell slutuppgift. Bedömning sker enligt kunskapskraven i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: