👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning med läsfixarna

Skapad 2017-08-27 23:07 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vi lär oss olika lässtrategier för att bli riktigt goda läsare! Vi utgår från ett material som heter "En läsande klass" och tränar oss i att förstå en text på olika sätt.
Grundskola 5 Svenska
Vi introducerar alla de fem olika läsfixarna efterhand och tränar oss i att använda dem.

Spågumman

Reportern

Detektiven

Konstnären

Cowboyen

Vi skriver i våra skrivböcker och förtydligar vad de olika läsfixarna hjälper oss med. Vi tränar de olika förmågorna både enskilt och i grupp.

Samtidigt som vi kontinuerligt arbetar aktivt med läsningen och strategier läser vi enskilda tystläsningsböcker. Oftast gör vi det tyst för att träna läsning och få njuta av läsningens konst och ibland tränar vi på att läsa högt för att också träna inlevelse och kunna diskutera det om står.

Vi använder oss av skolbiblioteket för att få tips på bra böcker som passar oss och samtidigt lånar vi där.

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsning med läsfixarna

Läsfixarna
Jag vet vad alla fem läsfixarna heter och vad de står för.
Cowboyen
Jag kan sammanfatta en skönlitterär text med först, sedan och sist.
Jag kan sammanfatta en faktatext genom att plocka ut viktiga nyckelord.
Spågumman
Jag kan utifrån bilder, rubriker och mina erfarenheter och kunskaper fantisera och förutspå vad en skönlitterär text ska handla om.
Jag kan utifrån mina erfarenheter och kunskaper förutspå eller anta vad en faktatext kommer att handla om.
Detektiven
Jag kan ta reda på vad ett ord betyder genom att använda mig av sammanhanget, en uppdelning eller genom att fråga någon.
Jag kan slå upp ett ord i en ordlista.
Jag kan använda digitala verktyg för att ta reda på vad obekanta ord betyder.
Reportern
Jag kan ställa frågor frågor på en text där svaret finns på raderna. (De brukar börja med Vem? Vad? Var? När? Hur?
Jag kan ställa frågor på en text där svaret finns "mellan raderna". (De brukar börja med Varför? Vilken? Vilket? Vilka?)
Jag kan ställa frågor på en text bortom raderna och koppla texten till mig själv. (De brukar börja med Varför tror du...? Vad tycker du...? Hur skulle du göra...?
Konstnären
Jag kan skapa inre bilder och upplevelser av det lästa genom att beskriva vad jag ser i ord.
Jag kan skapa inre bilder och upplevelser av det lästa genom att beskriva vad jag ser i en bild jag ritar eller målar.

Egen läsning

Egen läsning
Jag kan läsa en text som är anpassad för årskursen, med flyt och viss inlevelse.
Jag kan läsa en text som är anpassad för årskursen med gott flyt och med inlevelse.
Jag kan läsa en text som är anpassad till årskursen med gott flyt och stor inlevelse.
Jag har läst en skönlitterär kapitelbok som utspelar sig i Sverige.
Jag har läst en skönlitterär kapitelbok som utspelar sig i ett annat land.
Jag har läst en bok som utspelar sig i en annan tid.

Sv
Svenska kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Läsa
lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtal
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.