Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa i hantverksteknikerna lappteknik och applikation

Skapad 2017-08-28 06:48 i Sunnansjö skola Ludvika
Skapa ett eget uttryck med hantverkstekniken lappteknik, patchwork (på engelska).
Grundskola 6 Slöjd
Du ska formge ett tyg som sedan ska sys ihop till en kudde. Här kan du experimentera fram ditt eget mönster i tekniken lappteknik. Du väljer hur du lägger rutor eller ränder intill varandra och vilka färgkombinationer du vill ha. Du öka svårighetsgraden på ditt arbete genom att också skapa ett mönster i applikation på tyget. Naturligtvis kan du också sy fast andra detaljer på kudden, t ex en ficka eller armar och ben.

Innehåll

Nya kunskaper i hantverksteknikerna lappteknik och applikation.

Arbetsområdet kommer att ge dig möjlighet att:
fördjupa dina kunskaper inom symaskinen.
Lära dig använda nya redskap och material för hantverksteknikerna lappteknik och applikation. Rita en skiss som visar färg, form och storlek samt arbeta med en planering av arbetet som du sedan kan använda då du börjar arbeta med tyget. Träna på att följa en arbetsbeskrivning och bli säkrare på sömnadsorden. Du kommer också att träna dig att använda matematik i ett praktiskt arbete.
Att dokumentera hur du tänker göra (planering) och beskriva vad du har lärt dig (utvärdering).

 

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att få lära dig hur du syr  lappteknik och applikation och använda särskilda redskap/ material som tillhör dessa hantverkstekniker.

Du kommer också att tränar din förmåga i valet av färg, kontrast och mönster. Du får då fram ett personligt uttryck i ditt skapande.

Du får en historisk återblick i filmen "Spår av liv - Lapptäcken":

https://www.youtube.com/watch?v=3tVvKcJmVuQ

Du kommer att få kunskap om tekniken applikation och du ökar ditt arbetes svårighetsgrad genom att även använda tekniken applikation på din lappteknik.

 

Kunskaper du kommer att träna under lektionerna i lappteknik och applikation:

Att utveckla en egen slöjd-idé utifrån inspirationsmaterial.

Skissa olika färg- och mönsterförslag till ditt arbete.

Beräkna storleken på din stolsrygg/kudde och anpassa mönstret till detta.

Träna på att använda matematiska begrepp och metoder i ett praktiskt arbete.

Följa en arbetsbeskrivning och träna på slöjdspecifika begrepp.

Träna på att använda redskapen/materialen som tillhör hantverksteknikerna lappteknik och applikation.

Att under arbetsprocessen träna på problemlösning.

Att i en utvärdering ge omdöme om arbetsinsatsen, slöjdföremålets kvalitet och uttryck.

 

 

 

Olika filmer från youtube om hur du kan arbeta med lappteknik:

Lappteknik, filmen visar hur du syr med rutor

https://www.youtube.com/watch?v=baBDpughnbs

Lappteknik, filmen visar hur du syr ihop rutor. Engelsk text och gammal symaskin

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=JjSPtYhczCs&x-yt-cl=84503534

Bedömning

Jag som lärare kommer att titta på:

 • hur du arbetar fram din idé till färdigt arbete
 • hur du arbetar med att följa en arbetsbeskrivning
 • om du förstår slöjdspecifika begrepp
 • hur du hanterar redskap och maskiner.
 • hur du dokumenterar och utvärderar din idé (planering och utvärdering)
 • hur du arbetar med personligt uttryck i färg, form och material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd 4-6 Skolverket

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda verktyg
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Val av arbetsmetod
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings alternativ som leder framåt.
Självbedömning
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdö­men om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: