👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Evolution

Skapad 2017-08-28 07:50 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F – 9 Biologi
Människan har alltid förundrats över ärftlighetens mysterium. Man har sett att barnen liknar föräldrarna och att olika egenskaper går i arv från generation till generation. I dag vet vi ganska mycket om det biologiska arvet. I det här avsnittet ska du få lära dig mer om det. Du ska också få lära dig om hur evolutionen fungerar som har gjort att vi fått en enorm artrikedom på jorden.

Innehåll

Konkreta mål                                                        

Du ska kunna:

 • redogöra för vad DNA är, hur det är uppbyggt och hur det fungerar när DNA styr bildandet av proteiner.
 • beskriva hur ärftliga egenskaper förs vidare till nya generationer bl.a. genom att använda ett korsningsschema. Beskriva hur egenskaper påverkas av både arv och miljö.
 • beskriva evolutionsteorin, beskriva något om hur livet har utvecklats på jorden samt föra diskussioner om hur kunskaper om evolutionsteorin påverkat människans världsbild.
 • resonera om möjligheter och risker med bioteknik, så som kloning, GMO och stamceller, samt ta ställning i etiska diskussioner som rör bioteknik. Du ska även kunna beskriva hur bioteknik förändrar människans livsvillkor.
 • genomföra, utvärdera och dokumentera undersökningar inom området

Undervisningen

 • Genomgångar
 • Läsa texter och arbeta med frågor
 • Gruppuppgifter, Marshmallow meios, Naturligt urval "Snäckspelet"
 • Försök och laborationer
 • Diskussioner om genteknik och evolution

Här visar du vad du lärt dig

 • Gruppuppgifter, Marshmallow meios,
 • Försök och laborationer
 • Diskussioner om genteknik och evolution
 • PROV

Uppgifter

 • Prov Genetik och evolution åk 9

 • PROV genetik

 • Rest på prov Genetik och Evolution

 • Rest på Prov Genetik och evolution

 • Marshmallow meios

 • Instuderingsfrågor

Matriser

Bi
Genetik och Evolution

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Samtala och diskutera
Rollspel genteknik, inlämningsuppgift genteknik/etik
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Rollspel genteknik, inlämningsuppgift genteknik/etik
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Prov - Uppgift 2, 4, 5, 9 Lektioner
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Prov - Uppgift 1a, 1b, 1c, 3, 6, 7, 8 Lektioner
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Bedöms inte vid detta tillfälle
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.