Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-08-28 08:08 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Er uppgift blir att förklara följande begrepp såsom högtider, heliga platser, traditioner, heliga skrifter genom era barn (utdelade karaktärer). Ni jobbar i en basgrupp och betyder att ni delar på arbetsbördan, om ett barn tar en karaktär inom islam kan hen berätta om traditioner genom den karaktären medan en annan i samma grupp tar heliga platser exempelvis.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Er uppgift blir att förklara följande begrepp såsom högtider, heliga platser, traditioner, heliga skrifter genom era barn. Ni jobbar i en basgrupp och betyder att ni delar på arbetsbördan, om ett barn tar en karaktär inom islam kan hen berätta om traditioner genom den karaktären medan en annan i samma grupp tar heliga platser. Ni kommer att jobba inom olika medier och presentera ett spännande arbete utifrån ett barns perspektiv.

Innehåll

 

Er uppgift blir att förklara följande begrepp såsom högtider, heliga platser, traditioner, heliga skrifter genom era barn. Ni jobbar i en basgrupp och betyder att ni delar på arbetsbördan, om ett barn tar en karaktär inom islam kan hen berätta om traditioner genom den karaktären medan en annan i samma grupp tar heliga platser. Tillsammans i gruppen ska ni täcka upp alla begreppen inom er religion och kommer genom en grupp presentation, presentera de olika religionerna.

 • Grundare och viktiga personer
 • Högtider
 • Heliga platser
 • Skrifter
 • Traditioner

Arbetsmetod:

Detta ska vi göra genom grupparbete av olika källor genom att göra frågeställningar. Vi kommer även att gå igenom det centrala inom religionerna genom vanlig katederundervisning.

Ni kommer även att få se exemplar arbete från tidigare elever som arbetat inom ämnet.

 

Utvärderingsmetod:

Bedömning kommer ske genom en grupp presentation och ett skriftligt prov.

 

Centrala innehållet:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kopplingar till läroplan;

 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

Syfte;

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Matriser

Re
Religion Åk 5

Olika religioner och deras roll i samhället

Du har förståelse för vad begreppen religion och livsåskådning innebär.
Du har kunskap om de utmärkande dragen (t. ex. ritualer, heliga platser, levnadsregler) för kristendomen.
Du har kunskap om de utmärkande dragen (t. ex. ritualer, heliga platser, levnadsregler) för judendomen.
Du har kunskap om de utmärkande dragen (t. ex. ritualer, heliga platser, levnadsregler) för islam.
Du har kunskap om de utmärkande dragen (t. ex. ritualer, heliga platser, levnadsregler) för hinduismen.
Du har kunskap om de utmärkande dragen (t. ex. ritualer, heliga platser, levnadsregler) för buddhismen.
Du kan göra enkla jämförelser mellan olika religioner.
Du känner till hur kristendomen påverkat vårt samhälle och vår vardag, t. ex. högtider och traditioner.

Identitet, livsfrågor och etik

Du kan resonera om vardagliga moraliska frågor t. ex. vad det kan innebära att göra gott, könsroller och sexualitet, utanförskap och kränkning.
Du har kännedom om hur olika livsfrågor skildras i olika religioner, t. ex. synen på kärlek och vad som händer efter döden.
Du kan resonera kring olika etiska begrepp såsom rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: