Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FG - Kristendomen

Skapad 2017-08-28 08:53 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Religion med inslag av samhällskunskap. Fokus Kristendom.
Grundskola 8 Religionskunskap
Religion finns överallt i alla samhällen och påverkar oss hela tiden genom sina symboler, skrifter, tankar mm.

I det här arbetsområdet kommer du att fokusera på Kristendomen men de andra stora religionerna kommer även att diskuteras. Fokus är religionen i vårt moderna samhälle, hur, var och varför.

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig på att:

 • Förstå kristendomens utveckling från att ha varit en liten udda religion i Israel till att vara en av världens största religioner.
 • Känna igen olika kristna skrifter, symboler och handling och se hur dessa hänger ihop med den kristna tron
 • Känna till hur de tre stora riktningarna inom kristendomen hör ihop och hur hur de skiljer sig åt.
 • Förklara hur de olika kyrkorna (alltså riktningarna) påverkar och verkar inom det samhälle där de är.
 • Leta användbar fakta om olika kyrkor och trossamfund.
 • Leta intressanta åsikter och tankar och religion och samhälle.

 

Arbetets innehåll

 • Diskutera olika företeelser i samhället som finns som följd av den religion som huvudsakligen verkar i samhället.
 • Diskutera religion och samhälle.
 • Bearbeta faktatexter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: