Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2017-08-28 09:12 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
Ett projekt i syfte att utforska och utforma en verksamhet med fokus på att upptäcka kroppen och se hur vi tar hand om oss själva. Fokus områden kommer vara språk, rytmik, IT och skapande. Den yngre gruppen kommer arbeta med kroppsdelarna som vi kan ta med, upptäcka och se i en spegel. Medan den äldre gruppen kommer arbeta med inre organ.
Förskola
Ett projekt i syfte att utforska och utforma en verksamhet med fokus på att upptäcka kroppen och se hur vi tar hand om oss själva. Fokus i projektet är språk, rytmik, skapande och IT. Alla barn på avdelningen ska ritas av en och en. Den här bilden av kroppen ska sedan sättas upp på väggen. Kroppen kommer under projektets gång att utökas och barnen kommer få fylla på med den kroppsdelen vi arbetar med. Den yngre gruppen kommer arbeta med kroppsdelarna som vi kan ta med, upptäcka och se i en spegel. Medan den äldre gruppen kommer arbeta med inre organ. Bilderna av barnen som sitter på väggen kommer därmed se olika ut. Men tillsammans kommer det att bilda en helhet som skapar en röd tråd i verksamheten.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?
Under hälsoveckan visade barnen ett genuint intresse för hur kroppen fungerade både fysiskt och inombords hur den mådde när vi åt olika saker. Det här intresset ville vi ta tillvara på för att kunna skapa en god bild av människokroppen. Det som visade sig vara mest intressant för barnen var skelettet - därför kommer utgångspunkten i arbetet att utgå från skelettet.

Sång är en utgångspunkt i vår verksamhet - vi har märkt att sång är det som får barnen att fokusera och lyssna och vi har även lagt stort fokus på sången i den här verksamheten, för att behålla intresset och få goda reflektionsmöjligheter.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

De yngsta barnen - utforskar och vill känna kroppen. De vill röra sig mycket och fokusera på att hoppa och dansa. När vi sjunger eller har rim och ramsor om kroppen pekar de yngre barnen på sina kroppsdelar.
De äldre barnen har i olika samtal pratat om hur och vad skelettet gör- om folk de känner som har brutit något ben o.s.v. Vi vill bygga vidare och öka förståelsen för skelettets funktion.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte

Syftet med att arbeta mer aktivt med rörelse är att det är viktigt för barnen att lära känna sin kropp, att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla och att träna den.

Genom rörelse öka sin egen självkänsla samt den sociala förmågan att vara tillsammans med andra barn.

Vår förhoppning är att ge ytterligare inspiration till ökad rörelse och kroppsmedvetenhet hos barnen.

Mål
Målet är att barnen ska vara fysiskt aktiva under mer strukturerade former i förberedda miljöer.

Ta del av kroppen yttre och inre kroppsdelar och organ, på så vis öka sin medvetenhet om kroppen.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 rör sig och utför de motoriska danserna, vågar leda en rörelsesamling.

De kan sätta ord på några kroppsdelar och organ.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Tisdagar: SPRÅK- läser och sjunger om en kroppsdel. Rytmik; låter barnens röra sig till takten och utforska kroppen. I den yngsta gruppen börjar vi med att utforska Foten, en del varje vecka. den äldre gruppen tar fokus på skelettet. Vi introducerar ny sånger varje vecka och samtalar om dem. Fakta om vår kropp hämtas ur: en cellsam historia, boken "Bra böckers bildlexikon - kunskap för hela familjen", "doktor karins stetoskop". .

Onsdag: SKAPANDE- vi skapar en kroppsdel eller utforskar praktiskt kroppens egenskaper. Vi skapar i olika material och i olika färger för att skapa ett mångsidigt lärande.

Torsdag: IT- vi använder lärplattan som ett sätt att upptäcka vår egna kropp. Lilla gruppen gör"min bok" - om sin kropp. Fotar den kroppsdel som vi arbetar med och får lägga in bilderna i piccollage- den skrivs ut och sätts i deras bok - de får fota en gång eller 20 gånger. barnen väljer. i den äldre gruppen kommer barnen få använda både film och piccolage för att reflektera över kroppen. Exempelvis: Gör ett piccollage: vad tycker jag om skelettet, vad gör skelettet? vad är viktigt med mitt skelett? Hur gör jag skelettet starkt?

Dokumentation - Vi använda oss av observationer; vad säger barnen, vad gör barnen, observatörens reflektioner och gruppens reflektioner, kamera, lärplatta, film och text.

Vad ska vi dokumentera? vi dokumenterar processen i lärandet.

Förberedelser, vilket material behövs?

Material kommer förberedas vecka för vecka utifrån vad barnen visar intresse för. Förskollärare fördelar arbetsuppgifter till övriga i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: