Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Tema vattenprojekt

Skapad 2017-08-28 09:13 i Exempelförskola Halmstad
Vi jobbar med vatten i de olika elementen flytande, fast och gas, med vår syskonavdelning.
Förskola
Gemensam Pedagogisk Planering (GPP)

Innehåll

Syfte

  Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång

 

Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)  

Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet? 

 

Läroplansmål i fokus:  

  

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

 

 

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m. )  

 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: