Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartografi och namngeografi åk 6 ht-17

Skapad 2017-08-28 09:32 i Ljungviksskolan Lerum
Varför ser det ut som det gör i världen? Vi kommer att diskutera de olika krafter som formar och förändrar jordytan. Vilka konsekvenser kan dessa processer få för människor och natur? Vi kommer att fördjupa oss i olika kartor och dess användbarhet.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vad finns det för olika karttyper? Vilka är kartans olika färger och symboler? Kan man lita på kartor? Vad är skala? Varför ser det ut som det gör både till ytan och under ytan? Vad är det för krafter som formar och förändrar jordytan? Vilka konsekvenser kan dessa processer få för landskapet, människorna och naturen? Var bor det flest människor i Europa och varför är det så? Vad heter Europas högsta berg? Vad är skillnaden mellan kulturlandksap och naturlandskap? Vad finns det för viktiga naturresurser i Europa?

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet kommer du att träna din förmåga att:

* se samband (förstå hur saker och ting hänger ihop) mellan vår natur, klimat och människan och djuren.
* förklara orsaker och konsekvenser av naturens egna processer och människors påverkan på naturen. 
* söka viktig information om exempelvis olika länder och granska om informationen är trovärdig och användbar för ditt arbete.
* använda dig av viktiga begrepp som tillhör ämnet som exempelvis: kartografi, latitud, longitud, meridian osv.

Ämnesinnehåll

I det här området kommer du att lära dig:

* Europas namn- och lägesgeografi och storleksrelationer mellan olika länder, städer osv.
* Beflkningsfördelningen i Sverige, Europa och orsaker och konsekvenser av den här fördelningen.
* Skillnaden mellan natur- och kulturlandskap.
* Olika sätt att hitta informtion med hjälp av olika geografiska källor som exempelvis olika slags kartor, google earth osv.

Undervisning/metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Föreläsningar
* Enskilt arbete i häfte.
* Uppgift där ni jämför och reflekterar om två europeiska länders likheter, skillnader gällande befolkning natur- och kulturlandskap.
* Arbeta med blindkartor både fysiska och online (seterra, webbmagistern, toporopa) för att lära dig Europas viktigaste länder, sjöar, hav, berg.
* Se avsnitt ur Geografens testamente Europa.

Bedömning

Du bedöms vid alla lektionstillfällen och under arbetets gång. Du bedöms i samtal, diskussioner, enskilda arbeten/test och vid alla tillfällen där du visar din förståelse, analys och faktakunskaper.

Det krävs att du både lär dig fakta, att du visar att du förstår fakta och att du kan jämföra och dra slutsatser med hjälp av din fakta. Uppdelningen fakta, förståelse och analys visar vilken förmåga du tränar och är inte detsamma som kunskapsnivåerna E, C och A.

 

Kunskapskrav
* Kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och geografiska lägens betydelse för klimat och natur.
* Förklaringar till hur befolkningen är fördelad i Sverige
* Kunskaper om sambandet mellan natur och kulturlandskap
* Använder geografiska begrepp exempelvis tematisk karta, topografisk karta, skala, GPS osv. och verktyg på ett fungerande sätt.
* Kan beskriva lägen och använda en tematisk och topografisk karta.

 

Vad ska jag kunna?

Fakta

 

Jag kan namn och läge på Sveriges landskap, städer, sjöar och älvar.

 

Jag kan namn och läge på några geografiska objekt (länder, städer, vatten) i Norden.

 

 

Jag kan namn och läge på Europas länder och huvudstäder.

 

 

Jag beskriver lägen och tolkar symboler i tematiska och topografiska kartor.

 

 

Förståelse

 

Jag beskriver Sveriges läge och var i Sverige det bor flest människor.

 

 

Jag beskriver hur Nordens länder ser ut utifrån en karta och några enkla fakta.

 

 

Jag ger en förklaring till varför städer växer upp i anslutning till vatten.

 

 

Jag jämför ett annat europeiskt land med Sverige och beskriver dess läge, klimat och natur.

 

 

Analys

 

Jag kan ge troliga förklaringar till varför folk flyttar och bor där man bor.

 

 

Jag visar hur naturen har betydelse för ländernas produktion av varor/tjänster.

 

 

Jag jämför livet förr i Europa med hur vi lever idag och drar några slutsatser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: