👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen och Förintelsen 02C ht17

Skapad 2017-08-28 09:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Efter Första världskriget gjordes många förändringar för att förhindra att det någonsin blev krig igen i Europa. Ändå dröjde det bara lite över 20 år innan Andra världskriget var ett faktum.
Grundskola 9 Historia
1900-talet är en omvälvande tid för världen. I detta arbetsområde fördjupar vi oss i andra världskriget och Förintelsen. Vi använder historiskt källmaterial för att ta reda på mer.

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen i ämnet historia ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Tillägna dig kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter
 • Beskriva orsak och konsekvens av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
 • Se samband mellan olika tidsperioder
 • Resonera om utvecklingen från det förflutna till nuet och tänkbara fortsättningar
 • Använda historiskt källmaterial för att tillägna sig kunskaper och dra slutsatser om människors levnadsvillkor
 • Använda historiska och källkritiska begrepp 

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du ha fått ökade kunskaper om:

 • Sambandet mellan första och andra världskriget
 • Orsakerna till första- och andra världskriget samt Förintelsen
 • Människors levnadssituation under tidsperioden 
 • Krigens förlopp
 • Konsekvenserna av andra världskriget och Förintelsen 
 • Situationen i Sverige under tidsperioden
 • Historiska och källkritiska begrepp 
 • Källkritiska analyser

Genomförande och arbetssätt

Du kommer att kunna inhämta kunskaper genom föreläsningar i klassrummet, diskussioner, filmer, övningar, texter från läroboken "SOS Historia" samt boken "Om detta må ni berätta".

Veckoplanering, lässchema och  uppgifter läggs ut på Google Classroom.

 

Bedömning 

Du visar dina förmågor genom att vara aktiv på lektioner samt skriftligt genom:

 • Egen källkritisk analys 
 • Test andra världskriget
 • Reportage, ev. samarbete med svenskan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia år 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper och resonemang
Bedöms i test
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjer
Bedöms i test
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också en tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källmaterial
Bedöms i källkritisk analys i testet
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
Bedöms i test och källkritisk analys
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.