Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddismen

Skapad 2017-08-28 09:50 i Västra Berga skola Helsingborg
Hinduismen och Buddhismen
Grundskola 8 Religionskunskap
I år firar Indien 70 år av självständighet. Indien, ett land på stark ekonomisk frammarsch, ett land präglat av konflikter och stor fattigdom. Hinduismen är i fokus på detta arbetsområde, men det ekonomiska och samhälleliga Indien. Vi kommer också att läsa om buddismen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Vi ska under en period studera de cykliska religionerna, hinduismen och buddhismen. Ni kommer att få häften med text, bilder och arbetsuppgifter. Vi kommer att variera undervisningen med lärarledda genomgångar, diskussioner, film och enskilt arbete. Du kommer att få lära dig om hinduismens och buddismens betydelse i Indien och Sydostasien, om viktiga traditioner, högtider mm. Målet är också att du ska kunna jämföra och relatera till de monoteiska religionerna.

 

Du ska.... 

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text
 • samtala i skriftlig och muntlig form av filmer som vi ser.
 • redogöra för viktig begrepp
 • redogöra för trosuppfattningar, högtider och traditioner

Så här ska vi arbeta...

Vi Vi kommer att läsa olika typer av texter som berör ämnet, gå igenom viktiga begrepp och ord som kopplas till ämnet. Vi kommer att se på filmer, läsa texter som berör ämnet. Vi kommer också att samtala om religionernas betydelse för människorna.
 
 
Jag kommer bedöma på vilket sätt du..
 
 • Förstår och använder begrepp kopplat till religionerna
 • Samtalar och reflekterar kring religionens innehåll och betydelse
 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 
 • samtalar kring filmer, texter, ljudupptagningar och föreläsningar
 • din förmåga att dra slutsatser och reflektera kring det du läser
 • din förmåga att använda begrepp

 

 Bedömningsunderlag

Checkpoint

Prov

Resan till Indien

Samtalsgrupper 

Övning begrepp

 

Tidsplan

 

Ve

Måndag

Måndag(halvklass)

Torsdag(halvklass) 2

Fredag

34

 

 

   

Introduktion

 

35

 

 

   

Bilder-Begrepp

Samtala

Stadsorientering

36

 

 

Lärobok Sammanfattning - Skriva

Utv.samtal

Begrepp -Skriva

Idrottsdag

37

 

 

Lärobok

Sammanfattning- Skriva

Frågor s.55

Bilder-Begrepp

Samtala, skriva

 

Skrivuppgift - Min resa till Indien

Checkpoint Begrepp

38

 

 

 

Lärobok

Buddismen

Sammanfattning - Skriva

frågor s

Buddism

Bilder . Begrepp

Samtal

 Begrepp - Bilder Samtala

 Checkpoint Buddism

Film Buddism

39

 

 

 

 Buddism

Text, begrepp

 Repetera  Repetera  Prov 

 

 

 

       

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

(ur Lgr-11 kapitel 2.1 och 2.2)

Syfte

Centralt innehåll

Vi ska studera:

 • Hinduismens och Buddhismens historia och de centrala tankegångarna,
 • Hur hinduer och buddhister lever och tolkar religionerna idag,
 • Hur religionerna påverkar människors liv och samhället,
 • Människosyn och etiska frågor inom dessa religioner.


(Enligt Centralt innehåll i kursplanen för Religionskunskap)

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha lärarledda genomgångar.
 • Läsa texter och arbeta med frågor till texten.
 • Diskutera i grupp och i helklass.
 • Se på faktafilmer.

Bedömning

Dina kunskaper bedöms utifrån hur du:

 • Beskriver centrala tankegångar, med hjälp av begrepp och historia.
 • Resonerar kring likheter och skillnader mellan religioner.
 • Beskriver och resonerar kring hur religionen påverkar liv och samhälle


(Enligt Kunskapskraven i kursplanen för Religionskunskap)

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris för de cykliska religionerna

RELIGION OCH ANDRA LIVSÅSKÅDNINGAR

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsreligionerna hinduismen och buddhismen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har goda kunskaper världsreligionerna hinduismen och buddhismen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsreligionerna hinduismen och buddhismenoch visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner och andra livsåskådningar.

RELIGION OCH SAMHÄLLE

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

IDENTITET OCH LIVSFRÅGOR

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livs- frågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: