Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidiga kulturer

Skapad 2017-08-28 10:01 i Palmbladsskolan Uppsala
Arbetsområde om de första flodkulturerna som syftar till att skapa förståelse för hur ett samhälle kan uppstå, och vilka förutsättningar som krävs.
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med de tidiga flodkulturerna i t ex Mesopotamien och Egypten för att utveckla din kunskap om hur civilisationer kan växa fram och vilken betydelse religion kan ha för samhällets utveckling.

Innehåll

Mål och syfte

Du kommer under arbetets gång att få möjlighet att utveckla din historiska kunskap, och din förmåga att skapa förståelse för människors levnadsvillkor under den tidiga historien. Vidare kommer du att få sätta dig in i vilken betydelse religionen kan ha i ett samhälle som växer fram.
Du kommer också att kunna utveckla din förmåga att resonera om vad som gör att stora civilisationer kan växa fram.

Undervisning

Du kommer att få använda dig av olika medier för att utveckla dina förmågor. Med hjälp av såväl tryckta som digitala källor, både bild och text, kommer du att lära dig om hur den tidiga historien sett ut för människor runt de stora floderna.

Centrala begrepp

- antiken
- folk
- nomadsamhälle
- kultur
- högkultur
- stadsstat
- imperium
- rike
- civilisation

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt. Dels kommer du att få träna dig på att använda olika sätt att ta fram det viktiga ur texten om perioden. Dels kommer du att få visa i ett läxförhör att du har lärt dig hur du ska använda de centrala begreppen.
Slutligen ska du göra ett prov. Du ska visa att du hur utvecklat följande kunskaper och förmågor:

- Kunskap om vad de olika civilisationerna var kända för.
- Kunskap om var och när de olika civilisationerna fanns.
- Förmåga att diskutera hur en civilisation växer fram.
- Förmåga att diskutera vad en historisk källa är, och hur kan den beskrivas.

Uppgifter

 • Filmer, ppt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
De första civilisationerna

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Historisk referensram
Du har ännu inte visat kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Diskutera
Diskutera orsaker och följder
Du kan ännu inte diskutera flodernas betydelse för framväxten av civilisationer. Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till civilisationens framväxt.
Du kan diskutera flodernas betydelse för framväxten av civilisationer på ett enkelt sätt. Du diskuterar orsaker och följder till civilisationens framväxt på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera flodernas betydelse för framväxten av civilisationer på ett utvecklat sätt. Du diskuterar orsaker och följder till civilisationens framväxt på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera flodernas betydelse för framväxten av civilisationer på ett välutvecklat sätt. Du diskuterar orsaker och följder till civilisationens framväxt på ett välutvecklat sätt.
Källstudier
Kunskap om källor och att använda dem
Du kan ännu inte diskutera vad historiska källor är.
Du kan diskutera vad historiska källor är på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera vad historiska källor är på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera vad historiska källor är på ett utvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Förmåga att använda centrala begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: