Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Narrativ text

Skapad 2017-08-28 10:17 i Råå Södra Skola Helsingborg
Hur skriver man en narrativ text?
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer jobba med hur en narrativ text är uppbyggd och vilka delar som ska finnas med. Du kommer också lära dig hur du kan skriva beskrivande och förbättra din text efter kamratbedömning.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

- Formulera dig i skrift.
- Kunna skriva olika typer av texter.
- Skriva texter med ett korrekt språk.

Undervisning och arbetssätt

 • Strukturen i narrativ text.
 • Hur du skriver beskrivande/levande.
 • Hur du skriver dialog.
 • Hur du ska bedöma din och klasskamraters texter.

Vi går först går vi igenom strukturen för en narrativ text. Sedan jobbar vi med hur man skriver dialog och hur man skriver beskrivande/levande. Därefter skriver vi en gemensam text. Du avslutar med att skriva en egen text.

 

Bedömning

Din bedömningsuppgift blir att skriva en egen narrativ text med hjälp av en planeringsmodell. Du bedöms utifrån matrisen,

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska bedömningsmatris årskurs 4

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk i korta, enkla texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att t.ex. skriva texter av olika slag. Utvecklar ditt budskap genom att t.ex. beskriva och förklara.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i enkla sammanhängande texter av olika slag. Utvecklar innehållet i ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att skriva olika detaljerade texter. Du utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett varierat språk och anpassar dig efter olika situationer.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och röd tråd i tal och skrift.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
I texter du skriver behöver du förtydliga för att mottagaren ska förstå budskapet. Behöver hjälp med att bearbeta texten/informationen.
I texter du skriver kan ibland mottagaren ha svårt att förstå budskapet. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner.
I texter du skriver förstår mottagaren sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/ respons.
I texter du skriver förstår mottagaren utan problem. Bearbetar texten/ informationen på ett självständigt sätt.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och röd tråd i tal och skrift.
Använder inte punkt och stor bokstav så ofta.
Skriver meningar med stor bokstav och punkt och andra skiljetecken för det mesta.
Skriver alltid meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
Skriver alltid meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och röd tråd i tal och skrift.
Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Det finns en medveten tydlig "röd tråd" och struktur i dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: