👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att argumentera i tal och text

Skapad 2017-08-28 10:20 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna kommer under läsårets gång att arbeta med argumentationsteknik både i skrift och tal.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur gör du när du verkligen vill uttrycka din åsikt om något viktigt? Ett sätt är att skriva en insändare som är en kortare argumenterande text. Den som skriver argumenterande texter vill övertyga någon annan och få andra att hålla med om den åsikten.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Ur centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
* vad som utmärker en argumenterande text.
* redogöra för vad som menas med rubrik, tes, argument, fakta samt slutsats/sammanfattning.
* skriva en argumenterande text där de olika delarna ingår.
* skillnaden mellan fakta och personliga åsikter.
* uttrycka åsikter och argument med en röd tråd, både muntligt och skriftligt
* använda ett varierat språk samt språkliga skrivregler som att kunna använda rätt skiljetecken.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att läsa och arbeta med olika sorters argumenterande text för att få inspiration. Vi går igenom hur en argumenterande text är uppbyggd och vad som kännetecknar de olika delarna. Du ska få träna dig i att argumentera för olika saker både muntligt och skriftligt samt hur du kan formulera egna tankar och åsikter.
Du kommer att få skriva argumenterande texter. Vi kommer också att genomföra olika argumentationsövningar där du får förbereda argument för eller emot ett givet ämne. Du ska även fundera över vilka motargument som din motståndare eventuellt kan ha och hur du ska kunna bemöta dem.

Ur LGR 11 kap 1:
"Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga."

Visa vad du lärt dig

Bedömningen sker fortlöpande under läsårets gång. Jag kommer också att bedöma ditt deltagande i den muntliga debatten. Dessutom ska du skriva en argumenterande text utifrån givna kriterier som lämnas in för bedömning enligt matris.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lpp - argumenterande text

E
D
C
B
A
Innehåll
Texten är begriplig. Den egna tankegången framgår. En tes presenteras med något argument.
Texten är relativt tydlig. Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd. En tes presenteras med flera argument.
Texten är tydlig. Den egna tankegången framgår och utvecklas. Tesen är tydlig, underbyggs med argument och eventuella motargument.
Skrivregler
Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Relativt få fel i användningen av skiljetecken.
Få fel i användningen av skiljetecken
Språk - muntligt
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare,
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.