Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstart, inskolning och trygghet

Skapad 2017-08-28 10:42 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Nu har alla barnen börjat på Stjärnan. Vi har 18 barn och vi som jobbar är Karin, Erika, Latsamy, Ingrid och Elahe. Dessutom arbetar Rabab och Mila på Raketen. På Raketen finns 14 barn. Rymden kallar vi båda avdelningarna tillsammans, dvs både Stjärnan och Raketen.

Innehåll

Just nu arbetar vi med att alla barn och pedagoger ska lära känna varandra och att barnen ska bli trygga på avdelningen. Både miljö, personal och kamrater är nya för många av barnen. På samlingarna leker vi, sjunger namnsången och andra sånger, vad heter du-leken osv allt för att barnen ska lära känna varandra bättre. Vi är ofta ute både på för- och eftermiddagar för att barnen ska cykla, leka med vatten, klättra, leka i sandlådan mm. På onsdagar är vi på lekgården på baksidan av förskolan och barnen tycks älska vara där. 

Nu i början av terminen inventerar vi barnens intressen för att hitta ett tema som vi kan bygga vidare på och planera för barnens utveckling. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: