Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollapratarna år 9 (H)

Skapad 2017-08-28 11:07 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete kring sommarpratarna i Sommar i P1. Vi arbetar med egna Podcast i appen Spreaker.
Grundskola 9 Svenska
Varje år får en rad kända personer chansen att dela med sig av sina erfarenheter och liv i Sveriges Radios P1 under programtiteln "Sommarpratarna". Du ska i detta arbete få stifta lite närmare bekantskap med några av dessa, men framförallt få din egen röst hörd i etern...

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du skall
- få öva dig på att lyssna och referera.
- öva dig i att ta anteckningar.
- muntligt berätta och formulera dig i tal och skrift.

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska

Arbetsprocess:

Under de kommande veckorna kommer vi att fokusera på muntliga presentationer och muntligt berättande i svenskan. Du kommer under arbetet att både få referera och presentera en av årets sommarpratare, men även själv producera ditt eget sommarprat.


Uppgifter:

1. Gå in på Sveriges radios sida (välj webversion eller app) och sök på "Sommar och Vinter i P1". Titta igenom listan av sommarpratare. Observera att alla sommarpratare finns i två versioner, med eller utan musik. 
Välj en sommarpratare som du tycker verkar intressant.
Lyssna på hans eller hennes sommarprat. Var noga med att ta stödanteckningar under tiden du lyssnar. Gör gärna några stödfrågor innan du börjar lyssna så att du har några saker att hänga upp dig på. Fundera på varför du gör det val av sommarpratare du gör. 


2. Utifrån dina stödanteckningar summerar du nu det viktigaste eller mest intressanta/roliga/ minnesvärda från just din sommarpratare och förbereder dig på att berätta om honom eller henne för några klasskompisar. Tänk på att göra presentationen av din sommarpratare så levande intresseväckande som möjligt. Ha följande hjälpfrågor till stöd (men bra om du utvecklar med egna tankar, frågor och funderingar):
* Vad handlar programmet om? 
* Vilka känslor vill sommarprataren förmedla? 
* Vilket är din sommarpratares huvudfokus/vad vill prataren förmedla? 
* Hur lyckas din pratare förmedla sitt budskap?
* Fastnar du i det personen säger? 

Om du lyssnar på en kamrat som berättar är det viktigt att du vågar ställa följdfrågor! Diskutera tillsammans vad ni tror att prataren vill förmedla. 

3. Nu är det din tur. Varje år har en okänd person möjlighet att bli lyssnarnas val och utnämnd till pratare. Denna gång har lotten fallit på dig.
Vad skulle du vilja prata om, berätta, beskriva och förmedla om du var sommarpratare?
Skriv ett textmanus till ditt eget program. Det får vara 5-10 minuter. Du får lov att lägga till en låt men den får inte ingå i tiden utan skall ligga utöver. Tänk på upphovsrätten! 

4. När du är klar: fundera på hur du ska förmedla ditt prat. Tonläge, röstläge, pauser mm. Tänk på att det passar ihop med ditt budskap. Gör gärna noteringar i ditt manus där du skall t.ex. lägga in en konstpaus. 
Öva!

5. Spela in ditt sommarprat med hjälp av appen Spreaker. Kom ihåg att det får vara max 10 minuter+ eventuell låt. Tips! Om du har iTunes kan du importera musik in i programmet från iTunes. Du kan via iTunes även använda musik komponerad i "garageband" som du själv är skapare till, dvs har upphovsrätt till. Prata gärna med din musiklärare för hjälp. 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning "Sommarpratarna"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Du berättar och diskuterar kring din sommarpratare tillsammans med några kamrater
 • Sv  E 9
Jag behöver träna på att ha ett samtal och kunna diskutera tillsammans med kamrater. Jag behöver ha argument för min åsikt.
Jag kan samtala och diskutera tillsammans med några kamrater. Jag har enkla argument. Jag kan ibland föra samtalet och diskussionen framåt.
Jag kan samtala och diskutera tillsammans med några kamrater. Jag har utvecklade argument. Jag för samtalet och diskussionen framåt.
Jag kan samtala och diskutera tillsammans med några kamrater. Jag har välutvecklade argument. Jag för samtalet och diskussionen framåt genom att fördjupa och bredda den.
Presentationen
Du gör ditt eget sommarprat i appen Spreaker. Vi bedömer din muntliga förmåga att förmedla ett budskap samt ditt språk och ordval.
 • Sv  E 9
Jag behöver träna på att göra en enkel redogörelse med en röd tråd och ett innehåll som fungerar i det tänkta sammanhanget.
Jag har en enkel redogörelse med en röd tråd och mitt innehåll är anpassat för uppgiften.
Jag har en utvecklad redogörelse med en tydlig röd tråd och med tydligt anpassat innehåll för uppgiften.
Jag har en välutvecklad redogörelse med en mycket tydlig röd tråd och med ett tydligt väl anpassat innehåll för uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: