Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna och samtala, åk4

Skapad 2017-08-28 11:18 i Danmarks skola Uppsala
Att kunna tala och lyssna tar de flesta för givet. Men det krävs en hel del kunskap och träning för att bli en bra talare och lyssnare.
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer vi arbeta med olika uppgifter i tala, lyssna och samtala.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Innehåll

Innehållet som ska behandlas i undervisningen för att eleven ska utveckla sin förmåga är:

Konkretisering av målen

För att nå syftet ska eleven genom undervisningen utveckla följande förmågor

  • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna kommer under läsåret 17/18  få öva på att göra muntliga presentationer av olika slag inför klassen och/eller i mindre grupp. Eleverna kommer att få använda sig av digitala hjälpmedel så som Powerpoint samt stödord och bilder. Vi ska även gå igenom hur kroppspråk och gester kan påverka en presentation. Eleverna ska även få träna på att använda stödord. De ska även få göra olika övningar där man tränar på att samtala och lyssna.

Bedömning

Utifrån kursplanens krav utvärderas varje elevs kunskapsutveckling efter varje genomförd aktivitet.

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske regelbundet.

Eleven visar att den nått målet genom att:

 • Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: