Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Skogen

Skapad 2017-08-28 11:23 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 Biologi
Arbetet med skogen kommer handla om våra svenska skogar, varför de ser ut på olika sätt och vad som finns i dem.

Innehåll

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

- Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

- Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

- Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

- Känna till några rovdjur och bytesdjur.

- Veta vad människan använder skogen till.

- Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

 

Från LGR 11

Centralt innehåll:

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband, t.ex. nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft, och vilken betydelse kunskaper om detta har.

 • Namn på vanligt förekommande arter, samband mellan organismer samt ekosystem i närmiljön. Samband mellan organismer och den icke levande miljön, som betydelsen av solljus.

 • Naturen som resurs och rekreation och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 • Livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer.

 

Viktiga begrepp:

Barrskog, blandskog, lövskog, rot, vax, årsring, mulljord, mycel, nedbrytare, nedbrytning, självdöd, sockernäring, arbetsmyra, myrdrottning, myrstack, svärma, näring, näringskedja, rovfågel, bytesdjur, däggdjur, rovdjur, allemansrätt, avverka, fridlyst, kalhygge, kolmila, nationalpark, naturreservat, pappersindustri, planterad skog, sågvirke, urskog

Eleverna visar sina kunskaper genom:

 • aktivt delta på lektionerna

 • arbete med läro- och aktivitetsbok

 • arbete med fördjupningsdelar

 • test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: