👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Next level craft" med återbruk vt. 2021

Skapad 2017-08-28 11:24 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Slöjd
Du ska designa, konstruera och tillverka en hylla med en eller flera konsoler som bär upp hyllan. Med inspiration av hantverk, bildvärld och hantverkstraditioner från en världsdel eller ett land ska du designa en egen unik produkt!

Innehåll

 

“Next level craft” med ÅTERBRUK

 

Uppgift: Hylla/konsolkonstruktion

Du ska designa, konstruera och tillverka en hylla med en eller flera konsoler.

· Designen:  

inspiration genom att välja en världsdel eller ett land och titta på deras hantverk, bildvärld och hantverkstraditioner. Vad använder de för färger, former, uttryck och utifrån det inspireras till att ta fram din egen design. Målet är att du ska ge din hylla ett uttryck som är tydligt kopplat till den inspiration du valt.

Du ska även sträva efter att göra en hylla som erbjuder något extra. Det kan vara detaljer som kan användas till något annat, som gör att man kan använda hyllan till mer än att ställa saker/böcker på hyllan. Eller en detalj som gör att det går särskilt bra att använda hyllan till att just ställa böcker i den… Eller helt enkelt en häftig annorlunda hylla med något som gör just din hylla unik!

· Material:

I huvudsak brädor av furu, men det kan också hända att du behöver komplettera med plywood, hård board (masonit), rundstav, ett mjukare träslag som lind eller något annat av det som vi kan erbjuda i slöjdsalen.

·         Furubrädorna främst i två dimensioner: 21 x 170 mm och 21 x 145 mm.

·         Du får maximalt använda en total brädlängd på 1200 mm = 120 cm.

Det kan också vara så att du vill göra konsoller eller andra delar av metall och då finns det bl.a. plattstång, fyrkantsjärn, metallplåt (mindre bitar).

Material kan även vara läder, tyg, snöre, pärlor, någon färdig sak som du vill dekorera din hylla med. Ja, du är väldigt fri. Vi har förstås inte allt, men kanske har du själv något hemma som du vill komplettera med.

· Tekniker och verktyg: Här gäller det rätt verktyg och teknik till rätt tillfälle. Du ska också kunna vad verktygen heter och hur de ska användas.  

· Dokumentation och redovisning: Under ditt arbete ska du fotografera och lägga in fotona i Unikum.

När du tar foton av ditt arbete så ska du lägga in dem direkt i Unikum, för att jag som lärare ska kunna följa ditt dokumentationsarbete, men också för att du själv ska ha ordning på dina bilder inför redovisningen.

I din redovisning ska du berätta om vilket land/världsdel du valt, visa det som inspirerat dig, visa dina egna skisser, ritningar, processen och slutresultatet. Själva processen visar du med mellan 3-5 bilder. Du kan t.ex. fotografera:

1.      när du sågat ut/ förberett alla delarna som hyllan ska bestå av

2.      satt ihop delarna

3.      någon detalj från t.ex. hopsättningen eller någon del som gör din hylla unik

4.      en bit in på målningsarbetet/arbetet på slutfinishen

När du redovisar ska du ha kunskap om vilka material, verktyg och metoder du använt dig av. Tänk på att använda rätt termer, namn och uttryck.

Du ska också göra en utvärdering av ditt eget arbete.

 

Exempel på frågor som du kan svara på i din utvärdering är:

Vad gick bra med arbetet?

Vad hade du kunnat göra annorlunda?

Vad hade du behövt träna mer på?

Hur tycker du att du lyckats med ditt resultat om du jämför med vad som står i uppgiftsbeskrivningen?

 

Lycka till med din idé och ditt arbete!

Uppgifter

  • "Next level.... Inspiration & idé.

  • "Next level.... Skiss och ritning

  • Fotografi på hyllplanet

  • Fotografier på processen.

  • Fotografi på konsolerna/konsolen

  • Fotografi på den färdiga hyllan.

  • Redovisning - Next level craft

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd (Trä, metall och textil) åk.7 - 9.

Åk 9 - E
Åk 9 - C
Åk 9 - A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.