Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val i BRD - Wahlen in der BRD

Skapad 2017-08-28 11:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Den 24 september 2017 är det val i Tyskland. Hur går det till? Varför ska det vara intressant för mig? Berör det mig? Och på vilket sätt kommer mitt språk att utvecklas igenom detta tema? Alla dessa frågor kommer du kunna svara på vid jul...

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att bevaka valen i Tyskland.

Vi lär oss fakta om själva valsystemet genom att läsa faktatexter, titta på faktafilmer, samt mejla med politiker.

Vi läser olika slags texter och lär oss att analysera de med tanke på olika syften och språkliga medel (exempelvis valplakat, karikaturer, tal etc.) samt att producera egna sådana texter.

 Vi lär oss olika möjligheter att framföra våra argument muntligt och övar detta igenom olika debatter i undervisningen. 

 

Feedback ges och bedömning sker kontinuerligt. Plattformen CLASSROOM används för att återkoppla till eleverna. Varje termin genomförs minst ett betygssamtal. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: