Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Häxorna"

Skapad 2017-08-28 11:26 i Östergårdsskolan Halmstad
Häxorna och Stjärnhimlen, sagor och sanningar
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Tema: Häxorna av Roald Dahl

I sagorna är häxor alltid klädda i fåniga svarta hattar och svarta slängkappor och så far de omkring på kvastskaft.

Men det här är inte någon saga. Det här är en historia om riktiga häxor.

Det viktigaste du bör veta om riktiga häxor kommer här nu. Lyssa mycket noga och glöm inte bort det !

RIKTIGA HÄXOR går omkring i vanliga kläder och ser i stort sett ut som normala kvinnor. De bor i vanliga normala hus och de har vanliga normala jobb.

Det är därför det är så svårt att veta vilka som är häxor.

En RIKTIG HÄXA hyser ett sådant glödande stekhett hat till barn att det är mer glödande och stekhett än något annat du över huvud taget skulle kunna föreställa dig.

En RIKTIG HÄXA ägnar all sin tid åt att fundera ut hur hon ska kunna utrota de barn som bor inom hennes distrikt. Hennes högsta önskan är att se dem försvinna, ett efter ett. Det är det enda hon kan tänka på hela dagen lång. Även om hon arbetar som kassörska på ett snabbköp eller om hon sitter på kontor och skriver affärsbrev eller kör omkring i en lyxbil ( och hon kan göra vad som helst av det där) så har hon hela tiden huvudet fullt av mordlystna, blodtörstiga planer som sprakar och väser, skummar och fräser. Hennes ständiga återkommande tanke är:'' Och vilket barn ska jag nu ta och göra mig av med ?''

Citat ur boken Häxorna av Roald Dahl

Innehåll

Arbetsgång 

Under det här arbetsområdet, som pågår mellan v.36-48, kommer du att få läsa, skriva läslogg, samtala om det du läst samt skriva olika typer av texter. Arbetsområdet avslutas med att du lämnar in din bokrecension för bedömning.

Parallellt med detta kommer vi att jobba med ordkunskap och grammatik.

Du kommer att få mycket tid i skolan till läsning och du ska ha ett bestämt avsnitt att läsa till varje bestämd lektion. Det är viktigt att du respekterar det och följer tidsramen. Dessa pass kommer att börja med en muntlig del, då ni i mindre grupper diskuterar det ni läst. Tyngdpunkten kommer dock främst att vara ett självständigt arbete med uppgifter på de lästa sidorna. Det är därför viktigt att du läser in dig på det kommande avsnittets frågor och gör anteckningar under  tiden du läser, för att ha ett bra stöd inför passen med arbetsuppgifter.

Det kommer att krävas av dig, att du följer den läsplan som vi har. Du kommer att behöva använda både tid i skolan, men främst hemma, till läsning.

Boksamtalen kommer att ske i små basgrupper och du kommer att få prova på att ha olika roller i din grupp, samtalsledare och deltagare i samtalen.

När du är samtalsledare ska du:

 • Sammanfatta det som hänt i boken.
 • Leda samtal kring de frågor som är aktuella till veckans avsnitt av boken.
 • Se till att alla kommer till tals.
 • Se till att ni håller er till ämnet.
 • Sammanfatta det ni pratat om och avsluta diskussionen.

För att klara läsprojektet krävs att du...

 • … läser boken Häxorna.
 • … är med i muntliga diskussioner om boken.
 • … gör skrivuppgifterna som är kopplade till arbetet med boken. 
 • ... gör den avslutande uppgiften.

Detta kommer att bedömas

 • Muntligt deltagande i diskussioner

 • Skrivuppgifterna

 • Avslutande uppgift kring boken (bokrecension)

 

Vecka Moment Läsa Tala Skriva Läsa
    Högläsning/läsa själv     Bänkbok
36 Inroduktion, Häxorna Häxorna, s.7-33 Beskriva en häxa Beskriva en häxa (4ggr 15min)
37 Intervju som genre, s.34-60 Göra intervjuer Skriva intervju frågor  
38 Att skriva en artikel... s.61-77   Sammanfatta intervjun  
39 Sammanfattning s.78-98 "detta har hänt"själv, grupp, alla. Skriv en resumé, "detta har hänt".  
  ʺta ut det viktigaʺ        
40 Ett porträtt. s.99-119 Beskriv Överhäxan/reflektera Beskriv Överhäxan/reflektera.  
      Häxa eller inte, vad är skillnaden? Min häxa kontra Dahls.  
41 Insändare: Saknad s.120-140, (15-23) Hur försvann barnen? Beskriva en person.  
42 Vem skrev boken? s.141-160 Hur söker man fakta om någon? Ett porträtt om Roald Dahl.  
43   s.161-181 Redovisa dina porträtt.    
45          
46 Bokrecension, vad är det? s.182-201   Börja på din bokrecension.  
47 Sammanfatta, se filmen. s.201-220 Vad handlade boken om? Skriv en kort recension, insändare.  
48  Sammanfatta temat.      Inlämningar, redigeringar.  
           
           

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris till läsprojektet "Häxorna"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse. Sammanfatta det viktigaste i en text. Till exempel i vilken ordning saker och ting händer och orsaker till varför det händer.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Tolka och resonera om texters budskap. Att tolka en text är att försöka förstå vad författaren vill säga med den. När man gör det använder man inte bara texten utan också sådant som du själv varit med om.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Ny aspekt
Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett i ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med ett mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: