Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, "Ljud (akustik)"

Skapad 2017-08-28 11:34 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Mål: Efter avslutat arbetsområde ska eleverna ha kunskaper om - Vad ljud består av och hur det färdas med olika hastigheter i olika material, samt vad detta beror på. - Vad som menas med starka och svaga, respektive höga och låga ljud, samt hur man kan jämföra dessa egenskaper med hjälp av svängningarnas utseende på ett oscilloskop. - Klangfärg, buller, eko, ekolod och resonans. Känna till begreppens innebörd, eventuella enheter och gränsvärden, samt eventuella praktiska användningsområden.

Innehåll

Kursplanens syfte

Här kan du skriva kopplingen till kursplanens syfte, eller direkt koppla genom genom "koppla-ikonen" i menyn ovan. 

Arbetssätt / Undervisning

Vi arbetar mot målen via:
-genomgångar och diskussioner.
-demonstratiionslaborationer.
-elevlaborationer.
-faktastudier.
-arbete med instuderingsfrågor.

Bedömning / Dokumentation

Bedömning görs av:
-elevernas deltagande och de kunskaper som visas i diskussioner vid genomgångar och i samband med demonstationslaborationer.
-elevernas förmåga vid genomförandet av det praktiska arbetet med elevlaboratoner
-elevernas arbete med faktatexterna med tillhörande instuderingsfrågor.
-det skriftliga läxförhören.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Akustik åk

Omdömesmatris i NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Användningen av begrepp, modeller och teorier.
Du har vissa kunskaper om ämnesområdet och kan ibland ge exempel och beskriva dessa med viss användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om ämnesområdet och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ämnesområdet och visar detta genom att förklara och visa på samband inom detta med relativt god användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ämnesområdet och visar detta genom att förklara och visa på samband inom detta och något generellt drag med god användning av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Undersökning
Förmågan att planera och genomföra en undersökning samt dra slutsatser och dokumentera.
Du kan i viss mån genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar, dra enkla slutsatser och utföra enkel dokumentation.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar, dra enkla slutsatser och utföra enkel dokumentation.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera utvecklade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta efter. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser och kopplar det på ett korrekt sätt till fakta du lärt dig. Du kan också göra utvecklade dokumentationer av undersökningen.
Du kan genomföra laborationer och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera välutvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter. Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser och kopplar det på ett korrekt sätt till fakta du lärt dig. Du kan också göra utvecklade dokumentationer av undersökningen.
Analys
Förmågan att dra slutsatser, se samband och förstå kopplingen till samhället.
Du kan i viss mån föra resonemang om ämnesområdet och kopplingen till samhället.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ämnesområdet och kopplingen till samhället.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om ämnesområdet och kopplingen till samhället samt visa på samband inom ämnesområdet.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ämnesområdet och kopplingen till samhället samt visa på samband och generella drag inom ämnesområdet.
Information
Förmågan att söka efter information från flera källor, t.ex. från lärobok, film, internet.
Du kan i viss mån söka naturvetenskaplig information och använda olika källor för att föra enkla men inte alltid underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationen
Kommunikation
Förmågan att diskutera muntligt och lyssna på andra för att föra diskussionen framåt.
Du kan i viss mån föra enkla samtal och diskutera med andra samt i vissa fall formulera enkla ställningstaganden med enkla motiveringar och ibland beskriva några tänkbara slutsatser.
Du kan föra enkla samtal och diskutera med andra genom att formulera enkla ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara slutsatser.
Du kan föra utvecklade samtal och diskutera med andra genom att formulera utvecklade ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriva tänkbara slutsatser.
Du kan föra välutvecklade samtal och diskutera med andra genom att formulera välutvecklade ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriva tänkbara slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: