Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LEVANDE ORGANISMER DEL1

Skapad 2017-08-28 11:48 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Titta på bilden intill! Vad har Daphnia pulex (vattenloppa), (Quercus robur) ek och (Homo sapiens) Steve Jobs gemensamt?

Innehåll

 

Vad är levande och vad är inte levande runt oss? Hur har livet utvecklats och hur kommer det sig att just jorden har liv? Finns det liv på andra planeter? Vad tror forskarna? Är några av de frågorna vi kommer att söka svar på under kommande veckor.

 

Syftet är att: 

du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör livets utveckling och vetenskapens förutsättningar.
 • planera och genomföra systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

MÅL

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

 • formulera vad som är typiskt för alla levande organismer
 • beskriva livets uppkomst utifrån naturvetenskapliga teorier och modeller
 • redogöra för begreppet art och artbildning
 • beskriva hur organismer identifieras, sorteras och grupperas
 • använda kunskaper i biologi för att ta ställning och diskutera viktiga frågor i samhället
 • samt redogöra för hur forskning kunde gå till förr och hur biologiska upptäckter lett till ny kunskap
 • Begrepp finns på classroom 

ARBETSFORMER

 • Vi kommer att ha genomgångar/film och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt
 • Du kommer att söka/granska information och fakta från olika källor enskilt eller i grupp.
 • Du kommer att planera och genomföra laborationer som du dokumenterar efter anvisning som finns på classroom
 • Området avslutas med ett muntligt prov och ett skriftligt prov och ett projektarbete  

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt genom diskussion på lektion och laboration/labbrapport.

Utöver dessa tillfällen får du möjlighet att genomföra ett skriftligt  prov för att visa dina olika förmågor innan termins betygets sätt! 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: