Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-28 12:16 i Gemensamt i Tanum Tanum
Grundskola 4 – 5 Svenska Historia
Medeltiden är en spännande tid i svensk historia. Det finns kungar och riddare som bor i stora borgare. Städerna blir fler. I städerna arbetar köpmän och hantverkare. De allra flesta är bönder som lever i små byar på landet. Digerdöden härjar och kungarna slåss för att få makt. Välkommen till medeltiden!

Innehåll

Mål – Syfte

Under arbetet med medeltiden kommer du att få möjlighet att lära dig om hur förhållandena var under medeltiden. Du kommer att utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Mål - centralt innehåll

Under arbetet med medeltiden kommer du att få lära dig om:
*  medeltidens handelssystem
*  kristendomens införande i Norden
*  likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män
*  hur Sverige växte fram genom traditioner, namn, byggnader städer 
   och gränser.
*  kända personer t.ex Heliga Birgitta
*  kungar

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Kunskap om medeltiden kommer du att få genom:
* föreläsningar
* läsning i faktaböcker och i skönlitterära böcker
* att se på filmer
* diskussioner i helklass och i grupper
* att gestalta olika kända personer i små rollspel

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Under arbetet med medeltiden bedöms det hur väl du kan:
* medeltida begrepp
* se skillnader och likheter av levnadsvillkor då och nu
* berätta om kända personer t.ex heliga Birgitta
* delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: