Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna Pingvinen

Skapad 2017-08-28 12:18 i Älvsåkers förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Utifrån de yngsta barnens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska miljön. På ett lustfyllt sätt kommer vi koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen (Lpfö98).

Innehåll

Nuläge

I barngruppen finns i nuläget 5 barn i åldrarna 1-2 år med ett behov av att göra sig förstådda, ett stort rörelsebehov samt intresse för sång och musik. Vi har också uppfattat ett stort intresse av Babblarna hos samtliga barn. Alla barn är bekanta med Babblar figurerna som ett inspirerande lekmaterial. 

Mål

Vi vill stärka barnens sociala samspel, skapa en trygg barngrupp, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse, skapande. Vi vill väcka ett intresse för naturvetenskap, teknik och miljö.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. Vi gör handavtryck som formas som ett stort gemensamt hjärta.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek.  Tillsammans med Bobbo gör vi rörelsesånger och dansar. 

Diddi- gillar att skapa, i olika material och tekniker.

Babba- gillar språk, att få prata och leka med olika ljud och ord. samt öka ordförståelsen.

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

Vi kommer även att använda oss av tecken som stöd för att förstärka barnens språkutveckling.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: