Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika Unika

Skapad 2017-08-28 12:24 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska Bild SO (år 1-3) Musik
Vi på Skegrie skola har ingått i ett värdegrundsarbete för att öka förståelsen för olikheter och människors lika värde.

Innehåll

Syfte

För att minska antalet kränkningar och incidenter har vi på Skegrie skola ingått i ett värdegrundsarbete för att öka förståelsen för olikheter och människors lika värde. Detta kommer sträcka sig över hela läsåret och det görs för att alla elever ska känna sig trygga och motiverade att komma till skolan.

 

Arbetssätt

 • Vi utformar våra egna trivselregler som ska gälla för vår klass.
 • Vi ser filmer och diskuterar/reflekterar kring olika frågeställningar.
 • Vi läser och diskuterar skönlitteratur och andra texter med utgångspunkt i skolans värdegrund.
 • Vi arbetar med värderingsövningar utifrån materialet DATE
 • Vi arbetar i olika gruppkonstellationer och gruppstorlekar för att skapa en starkare vi känsla och öka samarbetsförmågan.
 • Vi tränar på att uttrycka känslor, tankar och åsikter på bra sätt.
 • Vi arbetar med kreativt skapande i olika former.

 

Begrepp

Nedanstående begrepp kommer vi att belysa under arbetets gång:

 • Trygghet
 • Arbetsro
 • Alla människors lika värde
 • Respekt
 • Känslor

 

Bedömning

Du ska kunna delta aktivt under lektionerna och visa att du tagit till dig och följer de trivselregler vi gemensamt utformat i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: