Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar till naturen (v.37-40)

Skapad 2017-08-28 12:39 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 6
Biologisk mångfald Biologisk mångfald är ett begrepp som betyder att det finns många olika arter och att det är en stor variation i naturen och bland allt levande. Att det finns ett så stort antal arter på vår planet är resultatet av flera miljarder års utveckling. För ett antal miljoner år sedan fanns det andra djur och växter, och i en avlägsen framtid kommer växt- och djurlivet antagligen att se annorlunda ut. Under alla miljoner år har det uppstått olika former av liv, många har utvecklats och många har försvunnit. Så kommer det alltid att vara. Man vet inte exakt hur många olika arter av växter och djur som finns nu. Varje år hittar man nya. Hittills har vi människor beskrivit och gett namn på ungefär 1,7 miljoner olika arter. Vi har nog hittat de flesta av däggdjuren och fåglarna, men det finns säkert många växter och insekter kvar att upptäcka.

Innehåll

Biologi ÅK 6 - anpassningar i naturen (v. 37-40)

Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något. Alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. Stora kattdjur som lodjur och leopard kissar på träd för att tala om för andra att de finns där. Deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet.

Vi kommer att ta utgångspunkt i kapitel 5 i Koll på NO, men också använda andra källor, såsom filmer och internetsidor

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra
 •  Kopplingar till läroplan
 • Bi Det här kommer vi att arbeta med:Områden vi kommer att beröra är;
 • Vi kommer att utgångspunkt i Koll på NO kapitel 5 och huvudsakligen arbeta med lärobok och övningshäfte. Vi kommer att komplettera med filmer, och förhoppningsvis gå ut och undersöka vårt eget närområde.
 • Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • Barr- och lövskogar
 • Vattenmiljöer
 • Stäpp och savann
 • Regnskogar
 • Öken
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturenKopplingar till läroplan
 •  
 •  
 • Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 •  
 • Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 •  
 • Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 •  
 • Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov, där dina kunskaper kommer att testas och bedömas
 •  
 • Bedömning

Matriser

Anpassningar i naturen

F
E
C
A
Söka information
Att söka naturvetenskaplig information genom att använda ett par olika källor.
 • Bi  E 6
Du har ännu inte visat att du kan söka naturvetenskaplig information eller att du kan använda informationen till att skapa egna texter.
Du har visat att du kan söka naturvetenskaplig information och att du kan använda informationen till att skapa egna texter.
Att använda informationen skriftligt
Att använda informationen i text - att göra en skriftlig beskrivning av en naturtyp och olika organismers anpassningar.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu inte visat att du kan beskriva en naturtyp och dess klimat i skrift. Du har ännu inte visat att du i skrift kan ge exempel på hur ett par olika organismer anpassat sig till sin livsmiljö.
Du kan i skrift på ett enkelt sätt beskriva en naturtyp och dess klimat. Du kan i skrift ge exempel på hur ett par olika organismer har anpassat sig till sin livsmiljö.
Du kan i skrift på ett utförligt sätt beskriva en naturtyp och dess klimat. Du kan i skrift ge flera tydliga och utförliga exempel på hur olika organismer (både växter och djur) har anpassat sig till sin livsmiljö. Dina förklaringar kopplar du delvis till de krav naturtypen ställer på livet som finns där.
Du kan i skrift på ett utförligt sätt beskriva en naturtyp och dess klimat. Du beskriver också vilket krav naturtypen/klimatet ställer på det liv som finns där. Du kan i skrift ge flera tydliga och utförliga exempel på hur olika organismer (både växter och djur) har anpassat sig till sin specifika livsmiljö. Du visar på mönster i organismernas anpassningar genom att beskriva hur de har påverkat varandras utveckling.
Att använda informationen muntligt
Att använda informationen i en muntlig framställning - att i grupp presentera en naturtyp och olika organismers anpassningar.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Du har ännu inte visat att du muntligt på ett enkelt och kortfattat sätt kan presentera en naturtyp eller en/ett par organismers anpassningar till sina livsmiljöer.
Du har visat att du muntligt på ett enkelt och kortfattat sätt kan presentera en naturtyp eller en/ett par organismers anpassningar till sina livsmiljöer.
Du har visat att du muntligt kan presentera och beskriva en naturtyp eller en/ett par organismers anpassningar till sina livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: